Ålandstidningen 10.8.2021

Musik i självständighetens tecken - reportage från pressen

Katrina Kammarmusik har som huvudtema "På egna ben" och tar fasta på "Självstyrelse, egensinnighet och kvinnlig frigörelse. Reportage om festivalen i Ålandstidningen, Nya Åland och Huvudstadsbladet samt intervju i Radio Åland