Kontakt

Katrinas styrelse planerar och leder verksamheten genom att utarbeta den verksamhetsplan och ekonomi som årsmötet har godkänt.

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och hög kvalitativ nivå. Bakom kulisserna hittar du våra styrelsemedlemmar och funktionärer som gör detta möjligt. Styrelsen ska planera och leda verksamheten, bevilja medlemskap och ansvara för ekonomin. Behöver du komma i kontakt med någon så hittar du de personerna här.

 

Kulturföreningen Katrina

Adress: Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 Mariehamn

E-post: info@katrina.ax

Telefon: +358 40 1649310

Kontakta oss

Rosi Djupsund
Rosi Djupsund
Verksamhetsledare
info@katrina.ax
+358 40 1649310
Barbro Sundback
Barbro Sundback
Styrelseordförande
barbrosundback@gmail.com
+358 40 518 2930
Tiina Björklund
Tiina Björklund
Projektledare
tiina.bjorklund@gmail.com
-358 40 7178426
Emilia Sågfors
Emilia Sågfors
Producent
emilia@katrina.ax
Therése Magnusson
Therése Magnusson
Mästarkurskoordinator
mastarkurs@katrina.ax
test
testare
test kort text