Policy om personuppgifter, droger, jämställdhetsprogram samt uppförandekod

GDPR och dataskyddsbeskrivning för medlemsregister

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter.

Kulturföreningen Katrina har ett medlemsregister med adresser för att kunna skicka information till medlemmarna och kontrollera att medlemsavgiften har betalats. Det innehåller enbart namn,  postadress och din epost-adress om du valt att få information i digital form.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig och även begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Föreningen delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter. Om en medlem går ur föreningen raderas namn och kontaktuppgifter.

Eventuella frågor om behandling av dina personuppgifter ställs till föreningens medlemsansvarig,  kassör Carita Johansson, e-postadress kassor@katrina.ax mobil +358 4000 43 8142.