Om Kulturföreningen

Kulturföreningen Katrina arrangerar konserter och andra musikevenemang. Föreningen inledde sin verksamhet år 2000 med att sätta upp musikteatern Katrina. Kulturföreningen vill främja professionalismen i det åländska musiklivet. För att nå detta höga ideal ordnar föreningen hellre färre än flera konserter. Kulturföreningen Katrina och Katrina kammarmusik har fått sitt namn efter Sally Salminens roman om Katrina.

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under tiden 9 juni 2021 till 9 juni 2022 firas Ålands 100 år av självstyrelse. Kulturföreningen Katrinas evenemang under året beaktar detta jubileum ÅLAND 100 på följande sätt.

  • Operan ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva” 15-17 juli 
  • Katrina kammarmusik ”På egna ben” genomförs den 10-14 augusti 
  • En stråkkurs i ensemblespel för unga musiker hålls den 2-7 augusti i Ålands Folkhögskola
  • Topelius liv och sånger den 21 november i Mariehamns stadsbibliotek. Föreläsning och allsång
  • Operaföreställningar i Bio Savoy

I styrelsen för Kulturföreningen Katrina ingår Barbro Sundback ordförande, Patrik Komorowski, Britt-Marie Lundberg, Casper Wrede, Yvonne Cronström, Gungerd Etzell, Mona Karlsson, Marcus Boman och Kalliope Grammenou. Ersättare är Barbro Koskinen, Ann-Christin Kjeldsen och Siv Ekström 

Rosi Djupsund är föreningens verksamhetsledare.

 

Läs mer om föreningen och aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2021.