Om Kulturföreningen

 

Kulturföreningen Katrina arrangerar konserter och andra musikevenemang. Föreningen inledde sin verksamhet år 2000 med att sätta upp musikteatern Katrina. Kulturföreningen vill främja professionalismen i det åländska musiklivet. För att nå detta höga ideal ordnar föreningen hellre färre än flera konserter. Kulturföreningen Katrina och Katrina kammarmusik har fått sitt namn efter Sally Salminens roman om Katrina.

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under år 2024 förverkligas detta på följande sätt;

  • Årsmöte 7 april i Finströms församlingshem med konsert i St. Mikaels kyrka ”Trio Aurora”
  • ”Katrina – en musikteater” 17 -20 juli
  • Katrina kammarmusikfestival 5-10 augusti tema ”Natt”
  • ”Baltic songlines ” ett samarbetsprojekt med FrauVonDa september
  • Dirigentkurs 8-10 november ett samarbete med ÅMI
  • Konsert till minne av Jack Mattsson
  • Övriga evenemang som styrelsen beslutar om under året
  • Marknadsföring av föreningens verksamheter på sociala medier med fokus utanför Åland

 

KULTURFÖRENINGEN KATRINA FIRAR 25 ÅRS JUBILEUM
Kulturföreningen Katrina firar år 2024 sitt 25:te verksamhetsår. Föreningen bildades i december 1999 i syfte att framföra Musikteatern Katrina på Svenska Teatern år 2000. Helsingfors var då en av Europas kulturhuvud-städer. Det var mycket oklart om föreningen skulle fortsätta sin verksamhet efter föreställningarna i Helsingfors. Så blev det i alla fall. 

I Kulturföreningen Katrinas styrelse år 2024 ingår Barbro Sundback ordförande, Patrik Komorowski viceordförande, Casper Wrede sekreterare, Carita Johansson kassör, Ann-Christina Kjeldsen Katrina kammarkörs språkrör, Mona Karlsson webmaster, Jan-Ole Lönnblad biträdande sekreterare. Ersättare är Siv Ekström, Cecilia Wickström och Johanna Fogelström.

Rosi Djupsund är föreningens verksamhetsledare.

Läs mer om föreningen och aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2024.