Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse år 2021

Kulturföreningen Katrina har förverkligat verksamhetsplanen för år 2021 enligt följande:

 • Jubileumsoperan ”Lisbeta - en trollkona skall du icke låta leva 15-17 juli 2021
 • Stråkkurs i ensemblespel 7-18 år genomfördes 2-7 augusti 2021
 • Katrina kammarmusik 2021 ”På egna ben” 10-14 augusti 2021
 • Zacharias Topelius – liv och sånger 28 november 2021
 • Estonian Sinfonietta Soloists konsert ”Årstiderna” 18 juli 2021
 • Komorowski i Mariehamn pianoafton 7 november 2021
 • Under året gjordes en uppgradering av föreningens hemsida samt flera satsningar på sociala medier som förbättrat verksamhetens synlighet och tillgänglighet

 

Styrelsen

Styrelsen har hållit åtta möten sedan den valdes den 20 maj 2021. Styrelsen behandlade 54 ärenden gällande verksamheten. Under året har det varit möjligt att delta i mötena digitalt.

Styrelsemedlemmarna har mycket aktivt deltagit i sammanträdena. Beslutförhet har förelegat vid samtliga möten och i de flesta fall har styrelsen varit fulltalig.

Föreningens årsmöte hölls den 20 maj 2021 i Vinsmedjan i Kvarnbo.

Styrelsens sammansättning 2021

 • Barbro Sundback ordförande
 • Patrik Komorowski vice ordförande
 • Casper Wrede sekreterare
 • Britt-Marie Lundberg kassör
 • Mona Karlsson webmaster
 • Yvonne Cronström
 • Gungerd Etzell
 • Marcus Boman
 • Kalliope Grammenos

Ersättare:

 • Barbro Koskinen
 • Ann-Christina Kjeldsen
 • Siv Ekström

Verksamhetsgranskare: Margareta Flink, ersättare Sten Eriksson.

Revisor (GR) för Lisbetas nordiska bidrag: Sixten Söderström.

Verksamhetsledare: Rosi Djupsund

Årsmötet 20 maj i Vinsmedjan i Kvarnbo

Vid årsmötet valdes föreningens ordförande och de ordinarie styrelsemedlemmarna och tre ersättare. Till nya ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Mona Karlsson, Marcus Boman och Kalliope Gramennos. Ann-Christina Kjeldsen och Siv Ekström valdes till nya ersättare. Inger Louise Andersson och Zaida Ponthin utsågs till valberedare för 2022.

Vid årsmötet godkändes verksamhetsplanen för år 2021 och en budget med en omslutning på 488 725 euro. Verksamhetsberättelsen för 2020 och bokslutet fastställdes. Årets resultat visade ett överskott på 2 878,25 euro.

Efter årsmötet hölls en konsert i Saltvik kyrka med Natalie Örhnqvist kantor/sopran, Patrik Komorowski piano och Ella Grüssner violin.

Verksamheten år 2021

Året präglades av coronapandemin och verksamheterna påverkades av detta. Trots de påfrestningar pandemin förde med sig kunde föreningen förverkliga sina planerade satsningar som ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva”, Katrina kammarmusik ”På egna ben”, Stråkkurs för 7-18 åringar och Zacharias Topelius – liv och sånger. Alla projekt genomfördes och som genom ett under från covidsmitta och karantän.

Utöver detta förverkligades en konsert med Estonian Sinfonietta Soloists i Jomala kyrka. Konserten ställdes in år 2020. Den genomfördes i stället den 18 juli 2021. Konserten ”Årstiderna” blev en varm och fin upplevelse för både orkestern och publiken.

Föreningen deltog som medarrangör i konserten ”Komorowski in Mariehamn”. En konstnärligt egensinnig och personlig konsert med många dimensioner och känslor.

En av de viktigaste förbättringarna av föreningens verksamheter under året var en uppdatering av föreningens hemsida samt flera värdefulla satsningar på sociala medier. Detta har helt allmänt ökat allmänhetens kännedom om föreningen och dess verksamhet. En utveckling som kontinuerligt bör följas upp. Att föreningen nu har en aktiv och intresserad webmaster är av stort värde.

Pandemins negativa påverkan märktes särskilt i möjligheterna att ordna kulturresor i samarbete med Axtours samt i avbrottet med Metföreställningar. Flera gånger måste kulturresorna ställas in och Met stängdes ner stora delar av säsongen 2021-2022. En länge planerad sändning av operan ”Snödrottningen” med åländska sopranen Frida Johansson gick samma dystra öde till mötes som operaföreställningarna från Metropolitan.

Katrina kammarmusik ”På egna ben” 10-14.8.2021

Programmet var synnerligen varierande och rikligt. Sammanlagt 10 konserter uppfördes. Artistvalet var mycket lyckat och publiken var förtjust. Den spanska kvartetten Cuarteto Quiroga, mezzosopranen Jenny Carlstedt och Henrik Sandås Quintet lämnade starka musikaliska minnen. Mästarkurser i solospel och kammarmusik arrangerades i samarbete med Ålands musikinstitut. Årets programbok med information om program och artister finns arkiverad på föreningens websida.

Konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus förtjänar ett stort tack för festivalen 2021.

Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva 15-17.7.2021

Det är närmast att beteckna som ett under att under sex veckor av repetitioner och tre föreställningar drabbades ingen av de medverkande av covidsmitta och ingen behövde vara i karantän. Premiären kunde genomföras planenligt den 15.7.2021. Publikens reaktioner på operan var starka och många sade sig vara djupt berörda.

I samarbete med Nipå streamades den sista föreställningen och en filmad version kan ses på föreningens hemsida. Vid sidan av det konstnärliga arbetet upplevde deltagarna stor gemenskap och glädje.

Det rådande smittoläget och myndigheternas restriktioner gjorde det osäkert in i det sista hur många som skulle få tillträde till salongen. Bara någon vecka före premiären beslöt myndigheterna att salongen kunde öppnas utan begränsningar. Efter föreställningarna inleddes arbetet med gästspel.

Stråkkurs i ensemblespel 7-18 åringar 2-7.8.2021

Kursen avslutades med en konsert i Finströms kyrka den 7 augusti. Konserten var mycket njutbar och det var imponerande att höra kursdeltagarna efter bara fem dagar av repetitioner. Eleverna var mycket upprymda och glada över resultatet och kursen.

Mycket viktigt med tanke på kursens syfte att stärka och stimulera intresse för att spela ett stråkinstrument. De fyra pedagogerna gjorde ett strålande arbete. Kursledaren Zaida Ponthin gjorde en proffsig insats både inför och under kursen.

Zacharias Topelius – liv och sånger

Verksamhetsledare Rosi Djupsund gav en fullödig bild av Topelius liv och mångsidighet. Många av hans sånger sjöngs under presentationen. De flesta välkända men flera också mindre kända. KajGustav Sandholm ackompanjerade och stämningen var hög. Detta evenemang var det andra i sitt slag. Det visar på ett relativt stort intresse för att sjunga sånger som fallit i glömska eller sjungs mera sällan. Evenemanget var ett samarbete med Stadsbiblioteket i Mariehamn.

Övrigt

 • Föreningen stödde konserten ”Komorowski in Mariehamn”.
 • Vice ordförande Patrik Komorowski har varit föreningens representant i ABF:s styrelse under året.
 • Ordförande Barbro Sundback har deltagit digitalt i Kammarmusikförbundets träffar.
 • Kassören Britt-Marie Lundberg har representerat föreningen på Visit Ålands evenemang.

Samarbetspartners

 • Föreningen har fördjupat sitt samarbete med Ålands Sång- och Musikförbund (ÅSMF) om stråkkursen för unga stråkmusiker.
 • Samarbete med Ålands musikinstitut fördjupas och är viktigt för föreningen.

Medlemskap och samarbetsorganisationer

 • Kulturföreningen Katrina är medlem i Kammarmusikförbundet (Sverige).
 • Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i ABF-Åland.
 • Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i Visit Åland.
 • Kulturföreningen Katrina har ett samarbetsavtal med Ålands musikinstitut.
 • Kulturföreningen Katrina samarbetar med Ålands Sång- och Musikförbund.
 • Kulturföreningen Katrina och Sveriges generalkonsulat samarbetar under Katrina kammarmusik.

Information och medlemmar

Föreningen har en medlemskår på drygt 400 medlemmar. Bland våra medlemmar finns ett trettiotal personer som utför frivilliga arbeten av olika slag. Frivilligarbetet är av stor betydelse för föreningens verksamheter.

Under året fick medlemmarna tre Katrinanytt som informerar om föreningens aktuella aktiviteter. Föreningen har en hemsida som uppdateras kontinuerligt www.katrina.ax Aktiviteter publiceras också på facebook och Instagram.

De åländska medierna informerade aktivt om föreningens verksamheter. Föreningens webmaster har under året utvecklat föreningens synlighet i sociala medier på ett engagerat och kunnigt sätt.

Föreningens styrelse får regelbundet rapporter om aktiviteterna på sociala medier. Diskussionen om ökad synlighet är ständigt aktuell i styrelsen.

Ekonomi

Föreningens ekonomi har varit god under året trots ett litet underskott på 1 668,12 euro. En systematisk ansökningspolitik till olika beviljande instanser har bidragit till att föreningen har kunnat genomföra alla planerade projekt och kan därför fortsätta med sina verksamheter och utveckla nya.

Kulturföreningen Katrina.

Styrelsens godkännande den 7 mars 2022.