Verksamhetsplan

Verksamhetsplan år 2023

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under år 2023 förverkligas detta på följande sätt;

  • Katrina kammarmusik genomförs 8-12.8.2023 ”Rörelse”
  • Dirigentkurs 10-12.11.2023
  • Metopera hösten 2023 och våren 2024
  • ”Till fots genom solsystemen” Edith Södergrans dikter samt cellomusik 21.1.2023
  • Filmatisering av ”Musikteatern Barnasinne” undervisningsmaterial
  • Katrina kammarkör från hösten 2023
  • Musikteatern Katrina premiär 17.7.2024 
  • Marknadsföring av verksamheten på sociala medier med fokus utanför Åland. 

 

Katrina kammarmusik 8-12 augusti 2023

Festivalens konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus beskriver temat på följande sätt: ”RÖRELSE”

  • Musik som anledning till rörelse - dans!
  • Musik som skäl till känslor - rörelse!

Flera språks ord för ”sats” i ett musikstycke är: movement, movimento, mouvement) - rörelse!

Katrina 2023 rör på sig!
Oändligt mycket musik har sitt ursprung i och sin inspiration från dansen.

Hustonsättare

Tonsättarna Britta Byström och Jonas S Bohlin delar på hustonsättarskapet och Bohlins pianotrio uruppförs av Amandatrion (Cecilia Zilliacus, violin, Kati Raitinen, cello, och Bengt Forsberg, piano).

Uruppföranden

Under festivalen uruppförs båda tonsättarnas specialbeställda soloverk för violin och koreografi för en (1!) utövare!. Koreografer är Anna Koch (konstnärlig ledare för Weld, Stockholm) och Joakim Stephenson (tidigare medlem av Kungl. Baletten Sthlm).

Ungerska, slaviska och rumänska danser

Johannes Brahms Ungerska Danser blev omåttligt populära då de skrevs och finns i många olika versioner och besättningar, liksom Dvoraks Slaviska Danser och Bartoks Rumänska Danser m.m. - varje konsert bjuder på något av dessa eller liknande verk. Pianisten Peter Friis-Johansson spelar kammarmusik, solo och dessutom fyrhändigt med Bengt Forsberg.

"Winterreise"

Människans behov av att röra på sig har ibland lett till längre rörelser - resor!
Den svenska barytonsångaren Jakob Högström och pianisten Bengt Forsberg framför sånger om förflyttandets ädla konst - Schuberts ”Winterreise” och ”Songs of Travel” av Vaughan-Williams.

Opus13

Den unga norsk-svenska stråkkvartetten Opus13, som i september 2022 vann 2a pris i stråkkvartettävlingen i Banff, glädjer oss med sin närvaro på Åland! De framför bl a stråkkvartetten ”Nunatak” av Jonas S Bohlin.

Dans med barn

Katrinafestivalen samarbetar med den åländska dansen - utbildningen på ÅMI, danslärarna Elzbieta Söderlund och Martin Lagos-Kuusk - och låter kammarmusik och koreografi stråla samman. En barndans- och musikföreställning med Elin Manselin bjuds publiken också på!

Dans och hjärnan

Koreografen Joakim Stephenson medverkar på Katrinas brunchkonsert tillsammans med forskaren Hanna Poikonen i ett samtal om dansen och hjärnan.

Mästarkurser

I samband med festivalen arrangeras även mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut.

 

Metopera 2023 och 2024

Många medlemmar har hört av sig och önskar att operaföreställningarna från Met återupptas. Ändrade teknikvillkor för överföring av direktsända föreställningar gör att återutsändningar är enda alternativet just nu. Fördelen med återutsändningar är att vi kan välja dag och tidpunkt före Metoperavisningarna mera fritt.

 

Dirigentkurs 10-12 november 2022

Intresset för dirigentkursen växer både på och utanför Åland. En ny kurs anordnas år 2023 med kapellmästare Anna-Maria Helsing och kursledaren Zaida Ponthin. Kursen ordnas i nära samarbete med Ålands musikinstitut som tillhandhåller utrymmen och teknisk försörjning.

 

Musikteatern Barnasinne filmatiseras

Föreställningen ”Barnasinne” är rik på scener ur Ålands självstyrelses historia. Föreställningen är bara en timme lång och innehåller 13 olika scener. Eftersom föreställningen görs av barn är den intressant för barn. En filmatisering skulle bli ett fint undervisningsmaterial för de åländska och övriga nordiska grundskolor. Filmen kunde kompletteras med ytterligare material.

Eva Sjöblom och Johannes Sjöblom har tidigare gjort filmer med barn. Ljudtekniker Casper Lindroos har lämplig teknisk utrustning. Filmatiseringen skulle vara en riktig lågbudgetproduktion. Inspelningen skulle ske under hela året för att få den mest realistiska scenografin och samtidigt visa på de historiska platser som skildras i ”Barnasinne”

 

Katrina kammarkör

I samband med uppförandet av operan ”Lisbeta” skapades en kör som fick namnet Lisbetakören. Körsången i operan var krävande och sångarna gjorde en stor insats för att klara den utmanande uppgiften. Eftersom operan Lisbeta inte kommer att uppföras mera har ett förslag framställts att istället skapa Katrina kammarkör under ledning av körledaren Pipsa Juslin och med Ann-Christin Kjeldsen som körens språkrör. Kören skulle vara en del av Kulturföreningen Katrinas verksamhet och målet för kören är att delta i Musikteatern Katrina 2024. Kören skulle inleda sin verksamhet från och med hösten 2023. Ifall kören önskar göra särskilda konserter ska det ske i samarbete med Kulturföreningen Katrina och dess styrelse.

 

Musikteatern Katrina

Kulturföreningen Katrina planerar att uppföra Musikteatern Katrina sommaren 2024. Det året fyller föreningen 25 år i december och kompositören Jack Mattsson skulle ha fyllt 70 år 2024. Eftersom det är ett stort projekt som kräver lång planering, finansiering och produktionsarbete ansöker föreningen om särskilda medel för att anställa en projektledare samt för att kontraktera manusförfattare och eventuellt andra relevanta sakkunniga i produktionsteamet. Ett viktigt mål med produktionen är att engagera unga sångare och unga deltagare som med denna produktion kan få viktiga erfarenheter som bidrar till att stöda dem i deras yrkeskarriärer inom musik och scenkonst. Under hösten 2023 inleder Katrina kammarkör sin verksamhet med målet inställt bland annat på Musikteatern Katrina.

 

Övriga evenemang

Under verksamhetsåret kan styrelsen besluta om att genomföra enskilda evenemang beroende på vilka erbjudanden som når föreningen eller om något tillfälle erbjuds för föreningen att delta som partner eller huvudansvarig. År 2023 planeras ett evenemang med skådepelaren Stina Ekblad och cellisten Mime Brinkmann. Deras projekt har titeln:” Till fots genom solsystemen”. Det är en föreställning med dikter av Edith Södergran och cellomusik. År 2023 har det gått 100 år sedan Edith Södergrans död.

 

Kulturresor

I samarbete med Axtours erbjuder föreningen under året kulturresor initierade av styrelsen.

 

Sociala medier

Under åren 2021 och 2022 har föreningens synlighet på sociala medier utvecklats mycket. Nästa steg är att i högre grad än nu använda sociala medier för att marknadsföra föreningens produktioner och aktiviteter långsiktigt på Åland och utanför Åland för att nå en större publik

 

Medlemmar och publik  

Den viktigaste målgruppen för Kulturföreningen Katrinas evenemang är de egna medlemmarna ca 450 personer. Information om föreningens verksamhet sker via traditionella medier, sociala medier och på hemsidan www.katrina.ax. Information om kommande kulturhändelser i föreningens regi skickas till medlemmarna i form av medlemsbrevet "KatrinaNytt" fyra till fem gånger per år.

I sin verksamhet prioriterar Kulturföreningen Katrina barn och ungdomar genom att erbjuda rabatter för studerande under 26 år samt specialrabatt för musikinstitutets elever och andra musikstuderande på Åland.

Kulturföreningen Katrina håller biljettpriserna på en sådan nivå att människor inte hindras från att gå på konserter och andra evenemang av ekonomiska skäl. Av samma orsak hålls medlemsavgiften låg.

Föreningen har också beslutat att ledsagare till personer med funktionsvariationer deltar avgiftsfritt.

 

Frivilligt arbete är vårt sociala och kulturella kapital

Mellan trettio och fyrtio personer deltar årligen som frivilliga i Kulturföreningens olika verksamheter och i styrelsearbetet. Den sammanlagda arbetsinsatsen som de frivilliga utför uppgår till ca 3000 timmar.  Frivilligarbetet är av avgörande betydelse för föreningens verksamhet och utveckling.

 

Varumärket

Kulturföreningen Katrina har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete skapat ett starkt varumärke inom klassisk musik och opera i vår närregion. Föreningen har en jämställdhetsplan och en drogpolicy.

 

Samarbete

Kulturföreningen Katrina samarbetar med många inom samma kulturområde som föreningen. Nämnas kan Ålands musikinstitut, Ålands sång- och musikförbund, Föreningen Norden, Nipå, Axtours och Sveriges generalkonsulat med vilka samarbetet kontinuerligt utvecklas. Tillfälliga partners samarbetar föreningen med i fråga om enstaka projekt och föreställningar. Samarbetet ger mervärde och inspirerar till utveckling och nya initiativ.

 

Ekonomi

Kulturföreningen Katrina ansöker och beviljas årligen medel från ett flertal fonder utanför Åland. Nordiska, finlandssvenska, finska och svenska fondmedel har sökts och till stor utsträckning beviljats. 

Lokal finansiering ansöker föreningen från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad samt privata sponsorer och företag. År 2023 hoppas vi att Stiftelsen Ålands vänner, Ålands kulturstiftelse och Olof M Janssons stiftelse ska stöda vår verksamhet samt att flera åländska företag ser ett värde i att sponsorera våra event.

Generellt kan man säga att Kulturföreningen Katrinas huvudsakliga finansiering sker med egna medel, lokal finansiering och bidrag utifrån. För den åländska samhällsekonomin är det således en god avkastning man får på det kapital som satsas i Kulturföreningen Katrina. En större fast grundfinansiering skulle ge förutsättningar att mera systematiskt arbeta med finansiering från fonder och sponsorer utanför Åland.  

 

Så gott som varje år engagerar föreningen en högskolepraktikant som arbetar med att marknadsföra och genomföra våra projekt under året. Erfarenheterna av en sådan praktik är värdefull och skapar entreprenörskap inom musikbranschen.

I de flesta av våra produktioner strävar vi till att ge åländska musiker och sångare möjligheter att uppträda på hemmaplan samtidigt som vi aktivt bjuder in artister som är intressanta och bidrar till att utveckla och professionalisera det åländska musik- och kulturlivet.

 

Kulturföreningen Katrina

Styrelsens godkännande 7.11.2023

Godkänd av årsmöte 30.3.2023