Verksamhetsplan

Verksamhetsplan år 2021

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under tiden 9 juni 2021 till 9 juni 2022 firas Ålands 100 år av självstyrelse. Kulturföreningen Katrinas evenemang under året beaktar detta jubileum ÅLAND 100 på följande sätt.

  • Operan ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva” 15-17 juli 
  • Katrina kammarmusik ”På egna ben” genomförs den 10-14 augusti 
  • En stråkkurs i ensemblespel för unga musiker hålls den 2-7 augusti i Ålands Folkhögskola
  • Topelius liv och sånger den 21 november i Mariehamns stadsbibliotek. Föreläsning och allsång
  • Operaföreställningar i Filmhuset Bio Savoy

 

”Lisbeta – en trollkona ska du icke låta leva”

Projektet inleddes redan år 2018. Under år 2019 skrevs librettot och under 2020 inledde kompositören sitt arbete. Den 18.6.2020 beslöt årsmötet att projektet skall genomföras år 2021 då Åland firar 100 år av självstyrelse. Repetitionerna startar den 12 juni 2021. Premiären är det 15 juli och därefter spelas två föreställningar den 16 och 17 juli. En föreställning kommer att strömmas och dessutom görs en filmad version som sedan ägs av föreningen och som kan sändas vid valbara tillfällen.

Projektet har en egen flik på www.katrina.ax

 

Katrina kammarmusik 10-14 augusti

Temat under nästa års kammarmusikfestival: ”På egna ben” anknyter till Åland 100 år. Tonsättare vars verk uppförs är bland andra Lars Karlsson, Sture Isacsson, Sunleif Rasmussen, Astor Piazzolla m.fl. Bland de medverkande kan nämnas Cuarteto Quiroga, Carl Nielsen-kvintetten, Henrik Sandås quintet, Isola quartet, mezzosopranen Jenny Carlstedt, cellisten Kati Raitinen och pianisten Bengt Forsberg. Även detta år ordnas mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut. Katrina kammarmusiks konstnärliga ledare är violinisten Cecilia Zilliacus.

 

Stråkkurs i ensemblespel för unga musiker 2-7 augusti

Kursen riktar sig till barn och unga i åldern 7-18 år. Kursen hålls i Ålands folkhögskola. Kursen avslutas med en konsert i Finströms kyrka. Kurskoordinator är violinisten Zaida Ponthin. Målet är att locka 20 deltagare till kursen. Ålands sång- och musikförbund samt Ålands musikinstitut är medarrangörer i kursen.

 

Zacharias Topelius liv och sånger

Den 21 november planeras ett evenemang som utgår från Topelius liv och sånger. Föreningens verksamhetsledare Rosi Djupsund berättar om Topelius och hans sånger. Publiken deltar genom allsång av ett lämpligt urval av Topelius sånger. Evenemanget hålls i Stadsbiblioteket och  kan vara en samproduktion med stadens kulturbyrå.

 

Opera och balett i Bio Savoy

Metropolitans direktsända digitala operaföreställningar har legat nere i två säsonger. I skrivandets stund är det fortfarande ovisst när sändningarna återupptas. Ifall så sker tar föreningen ställning till om sändningar ska återutsändas i Bio Savoy.

 

Patrik Komorowski in Mariehamn

Föreningen är medarrangör och stöder konserten på olika sätt. Konserten var planerad till den 4.4.2020 men måste ställas in på grund av pandemin. Nytt datum är den 7 november 2021.

 

Övriga evenemang

Övriga events kan genomföras under förutsättning att finansiering och tid står till buds.

 

Medlemmar och publik  

Den viktigaste målgruppen för Kulturföreningen Katrinas evenemang är de egna medlemmarna, ca 450 personer. Information om föreningens verksamhet sker via traditionella medier, sociala medier och på hemsidan www.katrina.ax. Information om kommande kulturhändelser i föreningens regi skickas till medlemmarna i form av medlemsbrevet "Katrinanytt", fyra till fem gånger per år.

I sin verksamhet prioriterar Kulturföreningen Katrina barn och ungdomar genom att erbjuda rabatter för studerande under 26 år samt specialrabatt för musikinstitutets elever och andra musikstuderande på Åland.

Kulturföreningen Katrina håller biljettpriserna på en sådan nivå att människor inte hindras från att gå på konserter och andra evenemang av ekonomiska skäl. Av samma orsak hålls medlemsavgiften låg (12 euro).  Föreningen har också beslutat att ledsagare till personer med funktionsvariationer deltar avgiftsfritt.

 

Frivilligt arbete är vårt sociala och kulturella kapital

Mellan trettio och fyrtio personer deltar årligen som frivilliga i Kulturföreningens olika verksamheter och i styrelsearbetet. Den sammanlagda arbetsinsatsen som de frivilliga utför uppgår till ca 3000 timmar.  Frivilligarbetet är av avgörande betydelse för föreningens verksamhet och utveckling.

 

Varumärket

Kulturföreningen Katrina har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete skapat ett starkt varumärke inom klassisk musik och opera i vår närregion. Föreningen har en jämställdhetsplan och en drogpolicy.

 

Ekonomi

Kulturföreningen Katrina ansöker och beviljas årligen medel från ett flertal fonder utanför Åland. Nordiska, finlandssvenska, finska och svenska fondmedel har sökts och till stor utsträckning beviljats. 

Lokal finansiering ansöker föreningen från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad samt privata sponsorer och företag. År 2021 hoppas vi att Stiftelsen Ålands vänner och Ålands kulturstiftelse ska stöda vår verksamhet samt flera företag än tidigare.

Generellt kan man säga att Kulturföreningen Katrinas huvudsakliga finansiering sker med egna medel, lokal finansiering och bidrag utifrån. För den åländska samhällsekonomin är det således en god avkastning man får på det kapital som satsas i Kulturföreningen Katrina. En större fast grundfinansiering skulle ge förutsättningar att mera systematiskt arbeta med finansiering från fonder och sponsorer utanför Åland.  

Så gott som varje år engagerar föreningen en högskolepraktikant som arbetar med att marknadsföra Katrina kammarmusik och är med i genomförandet av festivalen. Högskolepraktikanten deltar också i andra projekt förutsatt att sådana är aktuella. Erfarenheterna av en sådan praktik är värdefull och skapar entreprenörskap inom musikbranschen.

I de flesta av våra produktioner strävar vi till att ge åländska musiker och sångare möjligheter att uppträda på hemmaplan samtidigt som vi aktivt bjuder in artister som är intressanta och bidrar till att utveckla och professionalisera det åländska musik- och kulturlivet.

 

Kulturföreningen Katrina

Godkänd av årsmötet 20 maj 2021.