Verksamhetsplan

Verksamhetsplan år 2022

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under år 2022 förverkligas detta på följande sätt:

  • Operan ”Lisbeta” gästspelar i Helsingfors 18-22.4. och i Sundsvall 13-17.11.
  • Katrina kammarmusik genomförs 9-13.8.
  • Stråkkurs II i ensemblespel för unga musiker 27.6.- 2.7.
  • Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing 4-6.11.
  • Projekt ”Barnasinne” Åland 100
  • Digitala föreställningar i Bio Savoy
  • Utveckla verksamhetens synlighet på sociala medier
  • Kulturresor

 

Turné med ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva”

Under året kommer jubileumsoperan att framföras i några städer som särskilt visat intresse för produktionen. Gästspelet i Helsingfors genomförs i samarbete med Statsrådets kansli. Två föreställningar ges i Alexandersteatern den 21-22.4. Gästspelet är en del av firandet av Åland100 i Helsingfors.
Den 13-17 november planeras ett gästspel i Sundsvall. Samarbetspartner är Musikens vänner. Historiskt har området varit utsatt för liknande häxförföljelser som på Åland. Evenemang om häxförföljelserna ordnas i anslutning till gästspelet.

Målet är att så många som möjligt av den ursprungliga uppsättningens deltagare ska kunna vara med på turnén. I de fall det inte lyckas kommer ersättare att engageras.
Under år 2023 pågår diskussioner om deltagande i Birgittafestivalen i Tallinn. En operafestival i ruinerna av ett kloster.

 

Katrina kammarmusik, 9-13 augusti

”Erasmusik - i Erasmus och humanismens spår”.

Katrina Kammarmusik 2022 tar sin inspiration från den spränglärda humanisten Erasmus av Rotterdam (1466- 1536). Hans bildningsideal, hans vidlyftiga resor och översättningar m.m. har tillgängliggjort stora delar av antikens och hans egen tids visdom för oss och påverkat många, många människor. Erasmus strävade efter kunskapsutbyte och det goda samtalet - den bästa, kanske enda, vägen till en varaktig fred.

Musiken från Erasmus egen tid var övervägande av religiöst slag men renässansen var den tid då musik började skapas för sin egen skull.
Renässansmusik med ursprung i alla de olika städer och länder där Erasmus verkade kommer att framföras.

Cembalisten Julio Caballero Pérez är konstnärlig ledare för ensemblen "El Gran Teatro del Mundo" och kommer att gästa festivalen tillsammans med blockflöjtisten Michael Form, gambisten Bruno Hurtado Gosalvez och violinisten Coline Ormond.

Renässansmusik med ursprung i olika städer och länder där Erasmus verkade kommer att framföras. Dessutom nutida verk skrivna för gamla instrument. Tonsättaren Sebastian Fagerlund är hustonsättare för 2022 och många verk ur hans kammarmusikproduktion kommer att spelas. Verket ”Remain” för pianotrio beställs i samarbete med Tapiola Sinfonietta, Storioni Festival och O/Modernt Festivalen i Stockholm, och uppförs under festivalen.

Övriga medverkande är pianisten Simon Crawford-Phillips, violinisten Julia-Maria Kretz, violisten Ylvali Zilliacus, cellisten Kati Raitinen, kontrabasisten Eero Ignatius, klarinettisten Karin Dornbusch, hornisten Jukka Harju, fagottisten Diego Chenna samt ensemblen Aino Peltomaa (röst & medeltida harpa), Harmen Fraanje (piano) & Mikko Perkola (viola da gamba & effects).

I samband med festivalen arrangeras även i år mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut.

 

Stråkkurs i ensemblespel för unga musiker, 27 juni - 2 juli

Kursupplägget för stråkkurs II kommer att likna den första kursens. Målgruppens ålder kommer dock att vara från 10 år uppåt. Detta för att öka effektiviteten i undervisningen och minska på behovet av den tillsyn som yngre barn behöver. Kursen kommer att hållas i Ålands folkhögskola och avslutas med en konsert i Finströms kyrka den 2 juli. Samarbetet med Ålands sång och musikförbund stärks. En grupp på fyra elever och en lärare från Goldschmidts musikakademi i Köpenhamn har bjudits in för att delta i kursen. Intresserade från Finland, Sverige och Åland inbjuds aktivt att delta.

 

Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing, 4-6 november

Dirigentkursen kommer att ha samma upplägg som den första kursen som hölls hösten 2020. Kursen kan ta högst tio deltagare. Vid sidan av åländska deltagare hoppas vi intressera deltagare från Sverige och Finland. Kursen äger rum i Ålands musikinstitut och intresserade kan följa kursen också som publik. En konsert avslutar kursen. Samarbetet med Ålands musikinstitut är mycket värdefullt för kursens genomförande.

 

Projekt "Barnasinne" Åland 100

Projektet har som mål att skildra Åland 100 genom barnens ögon. Ett tiotal barn i olika åldrar framför olika händelser med sång och text i form av lekar på en skolgård. Teman kan vara Ålänningens sång, viktiga personer, lokala sedvänjor och internationella inslag. Premiären planeras äga rum i Högtomt i Saltvik under hösten 2022.

 

Digitala event i Bio Savoy

Istället för sändningar från Metropolitan kommer föreningen att försöka hitta produktioner från andra operor och scener som digitalt sänder klassisk musik.

 

Kulturresor

Samarbetet med Axtours fortsätter. Den 21-24 april erbjuds en resa till Helsingfors. I reseprogrammet ingår ett operabesök i Alexandersteatern. Då visas ”Lisbeta en trollkona skall du icke låta leva”. Dessutom ingår i resan ett besök i Sinebrychoffs konstmuseum och ett länge planerat författarbesök hos Ulla-Lena Lundberg i Borgå.

 

Sociala medier

Under år 2021 har föreningen satsat på en ny hemsida www.katrina.ax Aktiviteter har också skapats på facebook och instagram. Våra sociala medier sköts av en aktiv och kunnig webbmaster vilket visat sig i kraftigt ökad aktivitet. En kontinuerlig utveckling av hemsidan och övriga sociala medier är nödvändig. Styrelsen får regelbundet rapporter om aktiviteten på våra sociala medierna. Under året skapas ett bildgalleri på hemsidan.

 

Medlemmar och publik

Den viktigaste målgruppen för Kulturföreningen Katrinas evenemang är de egna medlemmarna ca 450 personer. Information om föreningens verksamhet sker via traditionella medier, sociala medier och på hemsidan www.katrina.ax. Information om kommande kulturhändelser i föreningens regi skickas till medlemmarna i form av medlemsbrevet "KatrinaNytt" fyra till fem gånger per år.

I sin verksamhet prioriterar Kulturföreningen Katrina barn och ungdomar genom att erbjuda rabatter för studerande under 26 år samt specialrabatt för musikinstitutets elever och andra musikstuderande på Åland. Kulturföreningen Katrina håller biljettpriserna på en sådan nivå att människor inte hindras från att gå på konserter och andra evenemang av ekonomiska skäl. Av samma orsak hålls medlemsavgiften låg. Föreningen har också beslutat att ledsagare till personer med funktionsvariationer deltar avgiftsfritt.

 

Frivilligt arbete är vårt sociala och kulturella kapital

Mellan trettio och fyrtio personer deltar årligen som frivilliga i Kulturföreningens olika verksamheter och i styrelsearbetet. Den sammanlagda arbetsinsatsen som de frivilliga utför uppgår till ca 3000 timmar. Frivilligarbetet är av avgörande betydelse för föreningens verksamhet och utveckling.

 

Varumärket

Kulturföreningen Katrina har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete skapat ett starkt varumärke inom klassisk musik och opera i vår närregion. Föreningen har en jämställdhetsplan och en drogpolicy.

 

Samarbete

Kulturföreningen Katrina samarbetar med många inom samma kulturområde som föreningen. Nämnas kan Ålands musikinstitut, Ålands sång- och musikförbund och Sveriges generalkonsulat med vilka samarbetet kontinuerligt utvecklas. Tillfälliga partners samarbetar föreningen med i fråga om enstaka projekt och föreställningar. Samarbetet ger mervärde och inspirerar till utveckling och nya initiativ.

 

Ekonomi

Kulturföreningen Katrina ansöker och beviljas årligen medel från ett flertal fonder utanför Åland. Nordiska, finlandssvenska, finska och svenska fondmedel har sökts och till stor utsträckning beviljats.

Lokal finansiering ansöker föreningen från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad samt privata sponsorer och företag. År 2022 hoppas vi att Stiftelsen Ålands vänner, Ålands kulturstiftelse och Olof M Janssons stiftelse ska stöda vår verksamhet samt flera åländska företag än tidigare.

Generellt kan man säga att Kulturföreningen Katrinas huvudsakliga finansiering sker med egna medel, lokal finansiering och bidrag utifrån. För den åländska samhällsekonomin är det således en god avkastning man får på det kapital som satsas i Kulturföreningen Katrina. En större fast grundfinansiering skulle ge förutsättningar att mera systematiskt arbeta med finansiering från fonder och sponsorer utanför Åland.

Så gott som varje år engagerar föreningen en högskolepraktikant som arbetar med att marknadsföra och genomföra våra projekt under året. Erfarenheterna av en sådan praktik är värdefull och skapar entreprenörskap inom musikbranschen.

I de flesta av våra produktioner strävar vi till att ge åländska musiker och sångare möjligheter att uppträda på hemmaplan samtidigt som vi aktivt bjuder in artister som är intressanta och bidrar till att utveckla och professionalisera det åländska musik- och kulturlivet.

 

Årsmötets godkännande, 3.4.2022.