Verksamhetsplan

Preliminär plan år 2022

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under år 2022 förverkligas detta på följande sätt:

  • Operan ”Lisbeta” gästspelar i Helsingfors, Reykjavik och Tallinn Katrina
  • Kammarmusik genomförs 9-13.8.
  • Stråkkurs II i ensemblespel för unga musiker 27.6.- 2.7.
  • Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing 4-6.11.
  • Ny åländsk musik – kulturpris för inlämnade kompositioner
  • Digitala föreställningar i Bio Savoy
  • Utveckla verksamhetens synlighet på social medier.
  • Kulturresor

 

Turné med ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva”

Under året kommer jubileumsoperan att framföras i några städer som särskilt visat intresse för produktionen. Först att besöka blir Helsingfors där intresset är stort. Reykjavik upplevde operan Magnus-Maria och önskar se ”Lisbeta” på Nationalteatern under året. I Tallinn är publikunderlaget relativt stort och vår samarbetspartner Estonian sinfonietta har goda kontakter till olika scener vilket gör ett gästspel i Estland realistiskt. Ytterligare planering måste dock göras.

Finansieringen av turnén är säkrad till ca hälften av de budgeterade kostnaderna.

Målet är att så många som möjligt av den ursprungliga uppsättningens deltagare ska kunna vara med på turnén. I de fall det inte lyckas kommer ersättare att engageras.

 

Katrina kammarmusik, 9-13 augusti

”Erasmusik - i Erasmus och humanismens spår”.

Katrina Kammarmusik 2022 tar sin inspiration från den spränglärda humanisten Erasmus av Rotterdam (14661536). Hans bildningsideal, hans vidlyftiga resor och översättningar mm har tillgängliggjort stora delar av antikens och hans egen tids visdom för oss och påverkat många, många människor. Erasmus strävade efter kunskapsutbyte och det goda samtalet - den bästa, kanske enda, vägen till en varaktig fred.

Musiken från Erasmus egen tid var övervägande av religiöst slag, men renässansen var den tid då musik började skapas för sin egen skull.

Cembalisten Julio Caballero Pérez är konstnärlig ledare för ensemblen "El Gran Teatro del Mundo" och kommer att gästa festivalen tillsammans med blockflöjtisten Michael Form, violisten Bruno Hurtado och violinisten Coline Ormond.

Renässansmusik med ursprung i alla de olika städer och länder där Erasmus verkade kommer att framföras. Tonsättaren Sebastian Fagerlund är hustonsättare för 2022. Verket ”Remain” för pianotrio beställs i samarbete med Tapiola Sinfonietta, Muziekgebouw i Amsterdam och Lockenhaus Festival och uruppförs under festivalen. Nina Burton, författaren till boken ”Gutenberggalaxens nova”, som handlar om Erasmus, medverkar på festivalens brunchsamtal.

I samband med festivalen arrangeras även i år mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut.

 

Stråkkurs i ensemblespel för unga musiker, 27 juni - 2 juli

Kursupplägget för stråkkurs II kommer att likna den första kursens. Målgruppens ålder kommer dock att vara från 10 år uppåt. Detta för att öka effektiviteten i undervisningen och minska på behovet av den tillsyn som yngre barn behöver. Tanken är att kursen ska hållas i Jomala församlings nya kursgård på Gregersö. Tanken är också att utveckla samarbetet med Ålands sång- och musikförbund om denna kurs.

 

Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing, 4-6 november

Dirigentkursen kommer att ha samma upplägg som den första kursen som hölls hösten 2020. Målgruppen kommer sannolikt att definieras något tydligare och viss musikalisk erfarenhet och utbildning kommer att krävas. Samarbete med Ålands musikinstitut.

 

Ny åländsk kammarmusik

Föreningen efterlyser nykomponerad åländsk stråkmusik med eller utan sång. Det musikaliska uttrycket är fritt formulerat och riktar sig till alla som bor på Åland eller har någon åländsk anknytning. Särskilda regler utvecklas för inlämnande och bedömning av de inskickade bidragen. Eventuellt ordnas en workshop för att stöda och samla intresserade. Kulturpris kan ges till en eller fler beroende av de inlämnade bidragen.

 

Digitala event i Bio Savoy

Istället för sändningar från Metropolitan kommer föreningen att försöka hitta produktioner från andra operor och scener som framför klassisk musik. Den 8 januari sänds ”Snödrottningen” från Kungliga Operan i Stockholm. En av huvudrollerna sjungs av den åländska sopranen Frida Johansson. Operan är en saga och en familjeföreställning.

 

Övriga evenemang

Under året avser Kammarmusikompaniet gästspela i Mariehamn med operan ”in transit”. Föreningen har lovat bistå med marknadsföring till föreningens medlemmar, frivilliginsatser samt information i allmänhet om gästspelet.

Den 26-28 januari arrangerar Axtours en opera- och kulturresa till Helsingfors och Borgå.

 

Sociala medier

Under år 2021 har föreningen satsat på en ny hemsida www.katrina.ax En del aktiviteter har också skapats på facebook och instagram. En aktiv och kunnig webbmaster har utsetts vilket är mycket värdefullt. En kontinuerlig utveckling av hemsidan och övriga sociala medier är nödvändig. Styrelsen får regelbundet rapporter om aktiviteten på hemsidan och de social medierna. Under året skapas ett bildgalleri på hemsidan.

 

Medlemmar och publik

Den viktigaste målgruppen för Kulturföreningen Katrinas evenemang är de egna medlemmarna ca 450 personer. Information om föreningens verksamhet sker via traditionella medier, sociala medier och på hemsidan www.katrina.ax. Information om kommande kulturhändelser i föreningens regi skickas till medlemmarna i form av medlemsbrevet "KatrinaNytt", fyra till fem gånger per år.

I sin verksamhet prioriterar Kulturföreningen Katrina barn och ungdomar genom att erbjuda rabatter för studerande under 26 år samt specialrabatt för musikinstitutets elever och andra musikstuderande på Åland. Kulturföreningen Katrina håller biljettpriserna på en sådan nivå att människor inte hindras från att gå på konserter och andra evenemang av ekonomiska skäl. Av samma orsak hålls medlemsavgiften låg. Föreningen har också beslutat att ledsagare till personer med funktionsvariationer deltar avgiftsfritt.

 

Frivilligt arbete är vårt sociala och kulturella kapital

Mellan trettio och fyrtio personer deltar årligen som frivilliga i Kulturföreningens olika verksamheter och i styrelsearbetet. Den sammanlagda arbetsinsatsen som de frivilliga utför uppgår till ca 3000 timmar. Frivilligarbetet är av avgörande betydelse för föreningens verksamhet och utveckling.

 

Varumärket

Kulturföreningen Katrina har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete skapat ett starkt varumärke inom klassisk musik och opera i vår närregion. Föreningen har en jämställdhetsplan och en drogpolicy.

 

Ekonomi

Kulturföreningen Katrina ansöker och beviljas årligen medel från ett flertal fonder utanför Åland. Nordiska, finlandssvenska, finska och svenska fondmedel har sökts och till stor utsträckning beviljats.

Lokal finansiering ansöker föreningen från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad samt privata sponsorer och företag. År 2022 hoppas vi att Stiftelsen Ålands vänner, Ålands kulturstiftelse och Olof M Janssons stiftelse ska stöda vår verksamhet samt flera åländska företag än tidigare.

Generellt kan man säga att Kulturföreningen Katrinas huvudsakliga finansiering sker med egna medel, lokal finansiering och bidrag utifrån. För den åländska samhällsekonomin är det således en god avkastning man får på det kapital som satsas i Kulturföreningen Katrina. En större fast grundfinansiering skulle ge förutsättningar att mera systematiskt arbeta med finansiering från fonder och sponsorer utanför Åland.

Så gott som varje år engagerar föreningen en högskolepraktikant som arbetar med att marknadsföra Katrina kammarmusik och är med i genomförandet av festivalen. Högskolepraktikanten deltar också i andra projekt förutsatt att sådana är aktuella. Erfarenheterna av en sådan praktik är värdefull och skapar entreprenörskap inom musikbranschen.

I de flesta av våra produktioner strävar vi till att ge åländska musiker och sångare möjligheter att uppträda på hemmaplan samtidigt som vi aktivt bjuder in artister som är intressanta och bidrar till att utveckla och professionalisera det åländska musik- och kulturlivet.

 

Kulturföreningen Katrina

Styrelsens förslag, 4.10.2021.