Minneskonsert för Sture Isacsson 16.9 2021

En konsert till minne av kantorn och kompositören Sture Isacsson ordnas i Finströms kyrka den 16 september kl. 18.30

 

Sture Isacsson (16.09 1937 - 31.01 2012)

Efter utförda organiststudier vid Sibeliusakademin utsågs Sture Isacsson till Finströms församlings kantor efter sin far. Under en lång yrkesbana utvecklade han församlingens musikliv och gav många unga musikintresserade utbildning och stöd. Han bedrev ett omfattande kompositionsarbete av i första hand bruksmusik till den egna församlingen. Därutöver hade han ett stort intresse för folkmusik. Han arrangerade åländska spelmanslåtar och engagerade sig aktivt i det åländska spelmansgillets verksamhet. I sin omfattade musikaliska gärning strävade han alltid efter att engagera lokala krafter och inkludera så många som möjligt i församlingens musikliv.

Med minneskonserten vill vi uppmärksamma Sture Isacssons värdefulla insatser för musiklivet i Finström. Han var en mångsidig begåvning som intresserade sig för unga talanger som han undervisade och musicerade med. En del av dem kommer att delta i evenemanget den 16 september. Sture efterlämnade en rik samling noter som finns bevarade i landskapets arkiv. Materialet avslöjar Stures omfattande arbete som kompositör och arrangör. Under konserten kommer en bråkdel av hans verk att uppföras.

I konserten deltar:
Markus Malmgren, organist, körledare och konstnärlig ledare
Therese Karlsson, sopran
Stråkkvartett under ledning av Zaida Ponthin, violin
En kör bestående av medlemmar från Stures ungdomskör, kyrkokören och andra körer

Programbladet kostar 20 € och bör helst förköpas eftersom platsantalet är begränsat. Biljetter säljs på Finströms bibliotek, reservationer tas även emot via epostadressen biblioteket@finstrom.ax

Efter konserten inbjuds alla till kaffe i församlingshemmet där musikminnen i ord och toner följer. I samband med minnesstunden i församlingshemmet spelar bland andra Sören Jansson, Mats Backman och Siv Ekström.

Arrangörer för evenemanget är en arbetsgrupp i samarbete med Kulturföreningen Katrina, Finström-Geta församling och Finströms kommun.

Vi tackar för stödet från våra bidragsgivare och sponsorer: Konstsamfundet, Nygréns stiftelse, Svenska kulturfonden, Ålands kulturdelegation, Ålands kulturstiftelse, Öflunds stiftelse och ÖMSEN samt våra samarbetspartners Finströms kommun och Finström-Geta församling.

 

För att ta del av Sture Isacssons minneskonsert i efterhand:

Isola Quartet spelar under minneskonserten för Sture Isacsson i Finströms kyrka 16.9.2020

Livekonsert till minne av kantorn och kompositören Sture Isacsson, inspelad 16.09.2020