Kalender

Barnasinne gammal bild pojkar
29 - 30.5.2022
Audition för Barnsinne 100

Kulturföreningen Katrina söker barn (10–16 år) till Musikteatern Barnasinne 100 år. Yngre barn kan delta om en vuxen är med som stöd. Projektet handlar om Ålands självstyrelse och genomförs av barn för barn.

Stråkkurs 27.6 - 2.7.2022
27.6 - 2.7.2022
Sommarkurs för stråkar

Kulturföreningen Katrina arrangerar en stråkkurs för unga i Ålands Folkhögskola. Fjorårets stråkkurs var verkligen lyckad så föreningen fortsätter enligt samma koncept och det är Zaida Ponthin som håller i trådarna.

Peltomaa Fraanje Perkola
9 - 13.8.2022
Katrina kammarmusik 2022

”Erasmusik - i Erasmus och humanismens spår”
Konstnärlig ledare: Cecilia Zilliacus, violin

Katrina Kammarmusik 2022 tar sin inspiration från den spränglärda humanisten Erasmus av Rotterdam (1466-1536). Hans bildningsideal, hans vidlyftiga (särskilt med den tidens mått mätt) resor och översättningar mm har tillgängliggjort stora delar av antikens och hans egen tids visdom för oss och påverkat många, många människor.

Anna-Maria Helsing
4 - 6.11.2022
Dirigera med Anna-Maria Helsing i höst

I höst är den uppskattade dirigentkursen med Anna-Maria Helsing tillbaka. Både aktiva deltagare och passiva åhörare välkomnas ta del av kursen som hålls på Ålands Musikinstitut den 4-6 november 2022.

Barnasinne gammal bild skolbarn
20.11.2022
Musikteatern Barnasinne – Åland 100

En musikteater för barn, där barn framför sånger, dikter och ramsor ur sitt perspektiv. Syftet är att försöka beskriva hur barn under självstyrelsens 100 år upplevt Åland och viktiga samhällsförändringar.