Eldsjälen Barbro Sundback får Kulturfondens pris

Eldsjälen Barbro Sundback får pris

Kulturföreningen Katrina gratulerar sin mångårige ordförande Barbro Sundback som premieras med ett pris från Svenska Kulturfonden.

Så här skriver Svenska kulturfonden:

Eldsjälen Barbro Sundback får pris

Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro går till eldsjälen Barbro Sundback.

Prismotiveringen

Barbro Sundback har i flera decennier gjort betydande insatser för åländskt musik- och kulturliv. Hon är en av grundarna och en drivande kraft i Kulturföreningen Katrina som erbjuder högklassig kammarmusik och nya operauppsättningar på Åland, med turnéer också på fastlandet.

Barbro Sundback är en stor visionär, hon vågar ta risker och satsar alltid på kvalitet. Under hennes tid har festivalen blivit både nyskapande och modig med en stark förankring i vår egen tid.