Musikteatern Barnasinne – Åland 100

Musikteatern Barnasinne av barn, för barn

Musikteatern visas på Ålands folkhögskola 20 november kl. 14.00.

Musikteatern Barnasinne 100 riktar sig till barn i åldrarna 10–16 år. Syftet är att försöka beskriva hur barn under självstyrelsens 100 år upplevt Åland och viktiga samhällsförändringar. Utmaningen är att se på självstyrelsens utveckling ur ett barnperspektiv och hur den påverkat de ungas uppfattningar om sig själva och Åland.

Musikteatern Barnasinne genomförs av barn, för barn. Detta kommer att ske i form av korta scener, vilka knyts ihop av sånger, dikter och ramsor. Scenografin kommer att vara enkel, men funktionell. Den nyskrivna musiken komponeras av barnen själva tillsammans med en kompositör. 

Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling

Barnasinne gammal bild skolbarn
Plats

Premiären är den 20 november på barnkonventionens dag. Spelplatsen är tänkt att vara på Ålands folkhögskola kl. 14.00. Senare på kvällen ges en föreställning i Stadshusets festsal kl.19.00. Därefter vill vi gärna spela i alla kommuner på Åland i samarbete med grundskolorna.

Musikteatern är en del av firandet av Ålands 100 år av självstyrelse.

Tidplan

Preliminär tidplan för genomförande

  • Audition görs den 29 och 30 maj i Ålands musikinstitut
  • För ensemblen hålls ett veckoslutsläger 6 - 10 augusti
  • Repetitioner under hösten efter att skolorna inlett sitt arbetsår
  • Premiär 20 november på Ålands folkhögskola kl. 14.00

Ett läger kommer att ordnas på Lappo/Brändö den 6–10 augusti för de barn som blir antagna till Musikteatern Barnasinne 100 år. Det blir uppstarten då alla ska lära känna varandra, få sina roller och närma sig musiken som kommer att skapas tillsammans med en kompositör. 

Barn ska framföra texter och sånger för andra barn. Formen ska variera. Det kan vara i form av monologer, dialoger, solosång, ensembler och även dans. Texterna och de övriga numren framförs i en form av små tablåer som ska ge barnen en känsla av igenkännande och identifiering med Åland och självstyrelsen.

Produktionsgrupp

 

Eva Sjöblom projektledare, regissör, manusförfattare
Carina Karlsson research, manus
Julia Johansson assisent
Kaj-Gustav Sandholm

musikalisk ledare

Johannes Leo Sjöblom kompositör
Barbro Sundback producent
Kulturföreningen Katrina  arrangör

 

 

Audition

Välkommen på audition för musikteatern Barnasinne!

 

Kulturföreningen Katrina söker barn i åldrarna 10–16 år till Musikteatern Barnasinne 100. Yngre barn kan delta under förutsättning att någon vuxen är med som vuxenstöd.

Projektet handlar om Ålands självstyrelse och genomförs av barn för barn. En audition kommer att hållas på Ålands Musikinstitut söndag 29 maj kl 15:00 samt på måndag 30 maj kl 18:00.  Barnen kommer att få läsa en dialog respektive en dikt som mejlas ut i förväg samt sjunga en egen vald sång.

Repetitioner sker under hösten 2022. Premiär den 20 november på barnkonventionens dag.

För anmälan och information kontakta projektledare Eva Sjöblom på: +46704954524, levatexter@hotmail.com