Katrina kammarmusik 2022

”Erasmusik - i Erasmus och humanismens spår”

Konstnärlig ledare: Cecilia Zilliacus, violin

Katrina Kammarmusik 2022 tar sin inspiration från den spränglärda humanisten Erasmus av Rotterdam (1466-1536). Hans bildningsideal, hans vidlyftiga (särskilt med den tidens mått mätt) resor och översättningar mm har tillgängliggjort stora delar av antikens och hans egen tids visdom för oss och påverkat många, många människor. Det stora utbytesprogrammet mellan Europas universitet bär till exempel hans namn. Erasmus strävade efter kunskapsutbyte och det goda samtalet - den bästa, kanske enda, vägen till en varaktig fred.
Musiken från Erasmus egen tid var övervägande av religiöst slag, men renässansen var den tid då musik började skapas för sin egen skull.

Cembalisten Julio Caballero Pérez är konstnärlig ledare för ensemblen "El Gran Teatro del Mundo" och kommer att gästa festivalen tillsammans med blockflöjtisten Michael Form, violisten Bruno Hurtado och violinisten Coline Ormond.
Renässansmusik med ursprung i olika städer och länder där Erasmus verkade kommer att framföras.
Dessutom nutida verk skrivna för gamla instrument.

Tonsättaren Sebastian Fagerlund är hustonsättare för 2022 och många verk ur hans kammarmusikproduktion kommer att spelas.
Verket ”Remain” för pianotrio beställs i samarbete med bl.a. Tapiola Sinfonietta och Storioni Festival och uppförs under festivalen.

Övriga medverkande är pianisten Simon Crawford-Phillips, violinisten Julia-Maria Kretz, violisten Ylvali Zilliacus, cellisten Kati Raitinen, kontrabasisten Eero Ignatius, klarinettisten Karin Dornbusch, hornisten Jukka Harju, fagottisten Diego Chenna samt ensemblen Aino Peltomaa (röst & medeltida harpa), Harmen Fraanje (piano) & Mikko Perkola (viola da gamba & effects).

I samband med festivalen arrangeras även i år mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut.

Katrina kammarmusik 2022 består av cirka 14 konserter som arrangeras på olika orter på Åland. Programmet innehåller också gratiskonserter samt tonsättar- och musikerträffar.

Peltomaa Fraanje Perkola