Årsmöte och Det goda samtalet kring Erasmus av Rotterdam

DET GODA SAMTALET - Tankar och reflektioner om humanism och Erasmus av Rotterdam.

Mariehamns stadsbibliotek söndag 3 april kl. 16.00

Fri entré

I Erasmus och humanismens spår

Nederländaren Erasmus av Rotterdam var en av 1500-talets mest kända européer. Med vass penna, humor och en egen litterär stil försvarade han renässansens humanistiska ideal och stod en tid bakom tjugo procent av alla böcker som trycktes. Det var den nya tryckkonsten som lade grunden för spridandet av både nya böcker och klassisk antik litteratur. 

Har Erasmus något att säga oss idag ?

Det finns många likheter mellan vår tid och renässansen. Boktryckarkonsten var en revolution minst lika djupgående som dagens digitalisering och sociala medier. Vår tids pandemi motsvarades av pesten. Världsbilden förändrades under Erasmus tid och man kan tala om en första globalisering. Erasmus och Luther kämpade var och en på sitt sätt mot maktmissbruk och auktoritära system. Den enskilda människans ansvar och skyldigheter lyftes för första gången historien som en motkraft mot en förtryckande överhet.

Även om mycket är annorlunda idag jämfört med under Erasmus tid känns hans tankar och värderingar förvånansvärt relevanta och viktiga.

Om allt detta och mera därtill diskuterar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spilioupoulo och lektorn i historia Dan Nordman söndagen den 3 april i Stadsbiblioteket kl. 16.00. Katrina kammarmusiks konstnärliga ledare Cecilia Zilliacus inleder diskussionen eftersom hon valt Erasmus och humanismen som tema för årets Katrina kammarmusikfestival. Ett brännande aktuellt tema med tanke på kriget i Ukraina där det goda samtalet tystats med lögner, bomber och inhumant våld.

 

Årsmöte

Kulturföreningen Katrina håller sitt årsmöte kl. 15.00 i stadsbiblioteket. Bokslut, verksamhetsberättelse för 2021, budget och verksamhetsplan för 2022 samt val av styrelse, revisorer och valberedning.

Alla är hjärtlig välkomna!

 

Årsmöte 3.4 2022