Medlemskort 2022

Doris Nordberg är lycklig ny medlem!

Doris vann lottningen

En medlemskampanj har bedrivits i föreningens regi. Bland de nya medlemmarna har vi lottat ut en vinnare som har rätt att välja en valfri gratiskonsert i samband med Katrina kammarmusik 9–13.8.2022. Grattis Doris!