Workshops 9 & 11.8 2023

I tillägg till mästarkurserna ordnas under festivalveckan även två workshops. 

Onsdag 9.8. 2023
15.00-17.30 Ålands Musikinstitut, Mariehamn
Spela ensembler och orkester med världsledande Stockholms Saxofonkvartett! Under en eftermiddag träffas vi och spelar i mindre ensembler och orkester. Tillsammans med kvartettens medlemmar får ni lära känna ny musik i olika genrer och utvecklas som blåsare.

Stockholms Saxofonkvartett

Pris: 50 euro/person. Priset inkluderar inträde till kvartettens konsert på torsdagen, förutsatt att lediga platser finns.

 

Fredag 11.8.2023
10.00-12.00, Alandica, Mariehamn.
Dans i samtal med Hanna & Joakim.

Kom med i en "förkroppsligad" närvaro och känsla av gemenskap!
En kreativ rörelsebaserad workshop med samtal och undersökning kring rörelsens påverkan på hjärnan, kroppen och vårt uttryck, vilka vi är. Vi kommer tillsammans att utforska hur vi kan uttrycka oss själva, vilka vi är och på olika sätt genom kroppen och dess rörelser. Ett möjligt, inspirerande och kreativt sätt att uppleva glädje och välmående genom att uttrycka och röra sig tillsammans.

Joakim Stephenson (koreograf), Hanna Poikonen (forskare i neurovetenskap och dans)

Pris: 50 euro/person. Priset inkluderar inträde till Katrina kammarmusiks konserter på kursdagen, förutsatt att lediga platser finns.

Anmälan senast 7.8.2023Klicka här för att komma till ansökan.

________________________________

Mestarikurssien lisäksi festivaaliviikon aikana järjestetään myös kaksi työpajaa.

Keskiviikko 9.8.2023
15.00-17.30 Ahvenanmaan musiikkiopisto, Mariehamn
Soita yhtyeissä ja orkestereissa maailman johtavan Stockholm Saxophone Quartet'in kanssa! Iltapäivällä tapaamme ja soitamme pienemmissä kokoonpanoissa ja orkestereissa. Yhdessä kvartetin jäsenten kanssa opit tuntemaan uutta musiikkia eri genreissä ja kehittymään puhallinsoittajana. Sopii niille, jotka ovat soittaneet muutaman vuoden ja lukevat nuotteja sujuvasti.

Stockholm Saxophone Quartet

Kurssimaksu: 50 euro/henk. ja se sisältää opetuksen lisäksi sisäänpääsyn torstain konserttiin, mikäli vapaita paikkoja on jäljellä.
 

Perjantai 11.8. 2023
10.00-12.00 Alandica, Mariehamn.
Tanssin keskustelua Hannan ja Joakimin kanssa.
Portti keholliseen läsnäoloon ja yhdessäolon tunteeseen - tule mukaan!

Joakim Stephenson (koreografi), Hanna Poikonen (tanssintutkija)

Kurssimaksu: 50 euro/henk. ja se sisältää opetuksen lisäksi sisäänpääsyn kurssipäivän kaikkiin konsertteihin, mikäli vapaita paikkoja on jäljellä.

Haku viimeistään 7.8.2023. Aloita hakemuksesi napsauttamalla linkkiä.

______________________________

In addition to the master classes, two workshops are also organized during the festival week.

Wednesday, 9th August 2023
15:00-17:30 Åland Institute of Music, Mariehamn
Play ensembles and orchestra with the world-leading Stockholm Saxophone Quartet! During an afternoon we meet and play in smaller ensembles and orchestra. Together with the members of the quartet, you get to know new music in different genres and develop as a wind player. Suitable for those who have played for a few years and can read sheet music.

Stockholm Saxophone Quartet

Fee: 50 euro/person. The fee includes free admission to the concert on Thursday 10th August.

 
Friday, 11
th August 2023
10:00-12:00 Alandica, Mariehamn.
Dance in Conversation with Hanna and Joakim,

Join us for a gateway into the embodied presence and sense of togetherness!

Joakim Stephenson (choreographer), Hanna Poikonen (researcher)

Fee: 50 euro/person. The fee includes free admission to the concerts (if there are free seats) on the day of tuition.

Applications should be sent by August 7th 2023. Click the link to start your application.