Musik för självständighet på Grönland - anförande av Pirkko Moisala

Professor emerita Pirkko Moisala höll under Katrina Kammarmusiks brunchkonsert 14.8.2021 ett fint och informativt anförande om musikens betydelse för grönlänningarnas självständighetskamp. Pirkko Moisala är musikantropolog och har bland annat forskat i Nepal och bland samerna om musikens betydelse för politiska praktiker.

Läs anförandet genom att klicka i nedanstående ruta: 

Pirkko Moisala