Audition för Barnsinne 100

Välkommen på audition för musikteatern Barnasinne 100 år!

 

Kulturföreningen Katrina söker barn (10–16 år) till Musikteatern Barnasinne 100 år. Yngre barn kan delta om en vuxen är med som stöd. Projektet handlar om Ålands självstyrelse och genomförs av barn för barn.

Audition hålls i Ålands musikinstitut på söndag 29 maj kl. 15.00 samt på måndag 30 maj kl. 18.00. Barnen får läsa en dialog och en dikt som mejlas ut i förväg samt sjunga en egen vald sång.

Repetitioner sker under hösten 2022. Premiär den 20 november 2022 på Barnkonventionens dag.

 

Anmälan och information Projektledare Eva Sjöblom

tel. +46704954524, levatexter@hotmail.com

 

Information om musikteatern Barnasinne 100 år

 

Barnasinne gammal bild pojkar