Verksamhetsplan 2020

VERKSAMHETSPLAN 2020

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet. Under år 2020 förverkligas detta på följande sätt:

 Katrina kammarmusik genomförs den 11-15 augusti med violinisten Cecilia Zilliacus som konstnärlig ledare.

 Återutsändning av operor från Metropolitan visas av föreningen i Filmhuset Bio Savoy. Också andra produktioner kan komma i fråga.

 Operaprojektet i anledning av Ålands självstyrelses 100 årsjubileum 2021 kommer att ta en stor del av tiden i anspråk.

 Enstaka konserter och andra evenemang

 

KATRINA KAMMARMUSIK 2020

Tema för Katrina kammarmusik 2020 är De ”glada” 20-talen?!

2020 – nu har vi gått in i ett nytt decennium, ett nytt 20-tal, det tjugigaste tjugotalet någonsin…!!! Man kan med fog säga att det inte alls började som någon av oss hade kunnat föreställa sig. Ett virus ställde våra liv på ända, och vi ser ännu inte den fulla innebörden av virusets härjningar. Chansen att vi skulle vilja ge detta 20-tal epitetet ”ett glatt 20-tal”, liksom det för hundra år sedan, känns just nu mycket osannolik. Många som upplevde början av 1920-talet kunde visserligen kanske inte heller föreställa sig att det nya decenniet skulle betecknas som just ”glatt”. Förhoppningsvis kommer de som lever 2120 att tala om det ”fantastiska 2020-talet”, de viktiga åren då vi räddade världen - varandra och klimatet!

Under festivalen kommer vi att få lyssna på musik från andra 20-tal och få inblickar i hur det var 1920, 1820, 1720, 1620 etc… Vilken musik skapades då? Vilken musik kommer det nya 20-talet att ge oss? Och vilken musik kommer att ljuda år 2120? Tonsättarna Jesper Nordin och Kalevi Aho kommer att ge oss smakprov på det allra färskaste i musikväg och spana in i framtiden.

2019 – då firade Katrina Kammarmusik 20 års livskraftig verksamhet. Katrinaföreningens fenomenala verksamhetsledare genom alla år, Rosi Djupsund, fick en egen önskekonsert i present. Ett av de första önskemålen var Franz Schuberts magnifika C-durkvintett, skriven 1828(!), i sommar spelad av den finländska stråkkvartetten Meta4 tillsammans med cellisten Kati Raitinen. Meta4 har även med sig musik av Amy Beach, Felix Mendelssohn och L v Beethoven.

1520–2020: Den finske accordeonisten Janne Rättyä spelar tango och Stravinsky liksom ett rykande färskt verk av Kalevi Aho och svenska blockflöjtisten Anna Petrini ger oss upp till 500 år gamla verk och helt nya toner. Anna samarbetar på Katrinafestivalen i sommar också för första gången med den prisbelönta folkmusikern Emilia Amper – barockmusik och svensk folkmusik i kittlande kombination. Ett nytt koncept för det kommande 20-talet? Finländska sopranen Tuuli Lindeberg och pianisten Anna Laakso samt norska violasten Henninge Landaas ansluter också till musikfesten!

2020 är det 250 år sedan giganten L v Beethoven föddes – de verk han skapade under 1820-talet, så kallad ”sen Beethoven” har kommit att bli ett eget begrepp. Meta4 ger oss den enastående kvartetten opus 132 med den berömda satsen ”Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der Lydischen Tonart.”

 

OPERA - FÖRESTÄLLNINGAR I BIO SAVOY

Kulturföreningen Katrina samarbetar med Folkets Hus och Parker (FHP) i Sverige. FHP distribuerar operaföreställningar från Metropolitan. Det goda samarbetet med Bio Savoy fortsätter och sex föreställningar per säsong visas. Utbudet av digitala sändningar har kraftigt utökats och föreningen är öppen för att sända också andra intressanta produktioner. Under hösten 2020 visas Aida av Verdi den 10.10.20 och Fidelio av Beethoven den 12.12.20.

 

OPERAPROJEKTET ”LISBETA”

Jubileumsprojekt: ”Lisbeta. En trollkona skall du icke låta leva”

Åland firar självstyrelsens hundraårsjubileum år 2021. Arbetet med projektet fortsätter enligt en plan. Librettot färdigställdes i oktober 2019 och produktionsmöte har hållits med kompositören och dirigenten. Under hösten inleds marknadsföringen av jubileumsoperan.

Svenska kulturfonden har beviljat 100.000 för operaprojektet och Ålands kulturdelegation har givit utfästelser om motsvarande bidrag. Därutöver har en rad ansökningar lämnats in till nordiska och finlandssvenska fonder och stiftelser. Librettot är klart och komponeringsarbetet pågår för fullt. Premiären är den 15 juli och repetitionerna inleds den 22 juni 2021.

 

ÖVRIGA EVENEMANG

Sture Isacssons minneskonsert den 16 september i Finström

Minneskonserten genomförs i Finströms kyrka och efter konserten bjuder församlingen på kaffe i församlingshemmet. Då kommer det vara öppet för alla som minns att berätta om Sture. Musik kommer också att framföras till Stures minne. En arbetsgrupp bestående av Inger-Louise Andersson, Gösta Helander och Barbro Sundback ansvarar för projektet. Under planeringens gång har det med stor tydlighet kommit fram vilken stor betydelse Isacsson hade för musiklivet i Finström och för många enskilda personer som han hade som elever.

Dirigentkurs 24-25 oktober

I samarbete med Ålands musikinstitut planeras en dirigentkurs i musikinstitutet med dirigenten Anna-Maria Helsing. Tio kursdeltagare kan antas till kursen. Intresserade kan delta som passiva åskådare. Kursdeltegarna får möjlighet att dirigera en åländsk orkester som söndagen den 25.10. håller konsert med åländska sångare under Martin Segerstråles ledning.

Övriga projekt

Jubileumsprojektet ”Hur härligt sången klingar” genomfördes den 1.3. i Mariehamns stadsbibliotek. Pianisten Patrik Komorowski ger en pianoafton som hoppeligen kan genomföras under hösten. Dokumentären om ”Pavarotti” genomförs i samarbete med Filmklubben Chaplin eventuellt i höst. Övriga events kan genomföras under förutsättning att finansiering och tid finns.

ÖVRIGT

Medlemmar och publik

Den viktigaste målgruppen för Kulturföreningen Katrinas evenemang är de egna medlemmarna, ca 400 personer. Information om föreningens verksamhet sker via traditionella medier, sociala medier och på hemsidan www.katrina.ax. Information om kommande kulturhändelser i föreningens regi skickas till medlemmarna i form av medlemsbrevet "Katrinanytt", fyra till fem gånger per år.

I sin verksamhet prioriterar Kulturföreningen Katrina barn och ungdomar genom att erbjuda rabatter för studerande under 26 år samt specialrabatt för musikinstitutets elever och andra musikstuderande på Åland. 

Varje sommar anställer föreningen en eller flera högskolepraktikanter och andra ungdomar som medverkar i genomförandet av Katrina kammarmusik.

Kulturföreningen Katrina håller biljettpriserna på en sådan nivå att människor inte hindras från att gå på konserter och andra evenemang av ekonomiska skäl. Av samma orsak hålls medlemsavgiften låg (12 euro). Föreningen har också beslutat att ledsagare till personer med funktionsvariationer deltar avgiftsfritt.

Frivilligt arbete är vårt sociala och kulturella kapital

Mellan trettio och fyrtio personer deltar årligen som frivilliga i Kulturföreningens olika verksamheter och i styrelsearbetet. Den sammanlagda arbetsinsatsen som de frivilliga utför uppgår till ca 3000 timmar. Frivilligarbetet är av avgörande betydelse för föreningens verksamhet och utveckling.

Varumärket

Kulturföreningen Katrina har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete skapat ett starkt varumärke inom klassisk musik och opera i vår närregion. Föreningen har en jämställdhetsplan och en drogpolicy.

Ekonomi

Kulturföreningen Katrina ansöker och beviljas årligen medel från ett flertal fonder utanför Åland. Nordiska, finlandssvenska, finska och svenska fondmedel har sökts och till stor utsträckning beviljats.

Lokal finansiering ansöker föreningen från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad samt privata sponsorer och företag. År 2020 hoppas vi att Stiftelsen Ålands vänner och Ålands kulturstiftelse ska stöda vår verksamhet samt flera företag än tidigare.

Generellt kan man säga att Kulturföreningen Katrinas huvudsakliga finansiering sker med egna medel, lokal finansiering och bidrag utifrån. För den åländska samhällsekonomin är det således en god avkastning man får på det kapital som satsas i Kulturföreningen Katrina. En större fast grundfinansiering skulle ge förutsättningar att mera systematiskt arbeta med finansiering från fonder och sponsorer utanför Åland.

Så gott som varje år engagerar föreningen en högskolepraktikant som arbetar med att marknadsföra Katrina kammarmusik och är med i genomförandet av Katrina kammarmusik. Högskolepraktikanten deltar också i andra projekt förutsatt att sådana är aktuella. Erfarenheterna av en sådan praktik är värdefull och skapar entreprenörskap inom musikbranschen. Musikstuderande Emilia Eriksson är högskolepraktikant år 2020.

I de flesta av våra produktioner strävar vi till att ge åländska musiker och sångare möjligheter att uppträda på hemmaplan samtidigt som vi aktivt bjuder in artister som är intressanta och bidrar till att utveckla och professionalisera det åländska musik- och kulturlivet.

 

Godkänd av årsmötet 18.6.2020