Dirigera med Anna-Maria Helsing 27 - 29.11.2020

 

Kulturföreningen Katrina anordnar en dirigentkurs den 27.11 till den 29.11 i Mariehamn. Kursinledningen sker mellan kl. 18.00-20.00 digitalt den 12.11 eller 13.11.20.

Kursledare är dirigenten Anna-Maria Helsing som har utvecklat ett koncept för undervisning digitalt kombinerad med en sedan länge etablerad finländsk modell för dirigentstudier. 

Kursdeltagarna dirigerar en stråkensemble bestående av ca 12 musiker under ledning av violinisten Zaida Ponthin. Utbildningen äger rum i Ålands musikinstituts lokaliteter. 

Alla intresserade är välkomna att söka till kursen som tar högst tio aktiva deltagare. Kursavgiften är 150 eur.

Anmälningar skickas till info@katrina.ax. Kursen är öppen för allmänheten som ges möjlighet att passivt följa utbildningen.

Ytterligare information om kursen finns i bilagan.

OBS! konsertens tid har ändrats till kl.12.30-13.30 på söndagen 29.11.

Kulturföreningen Katrina är ansvarig för projektet och samarbetspartners är Ålands sång och musikförbund och Ålands musikinstitut.

 

Zaida Pontin leder dirigentkursens orkester