Press: Reportage om humorgruppen KAJ och regissören Ida Kronholm i Nya Åland 15.2.2021