Musik ska ljuda också detta år

Musik ska ljuda också detta år

Under pandemiåret 2020 genomförde Kulturföreningen Katrina 11 evenemang och 1270 personer besökte föreningens tillställningar. Verksamheterna lades om och anpassades till de begränsningar som myndigheterna utfärdade för allmänna tillställningar. Särskilt värdefull att nämna i detta sammanhang är höstens två evenemang, Sture Isacssons minneskonsert i St. Mikaelskyrkan i Finström och dirigentkursen med Anna-Maria Helsing i Ålands musikinstitut. Båda evenemangen var nyskapande och väckte stort gensvar både hos publiken och de deltagande artisterna. Fantastiskt var också att Katrina kammarmusik kunde genomföras trots pandemin -  med artister både från Sverige, Norge och Finland!

 

Årets verksamheter

Kulturföreningen Katrinas styrelse har den 11 januari 2021 beslutat att för årsmötet, som hålls den 15 april, föreslå att följande aktiviteter genomförs år 2021:

  • En kulturresa till Helsingfors 3-7 mars. I resan ingår opera, balett. Konst och ett författarbesök. Evenemanget arrageras i samarbete med Axtours.
  • Tosca- metoperaföreställning den 27 mars i Bio Savoy kl.19.00 med introduktion kl.18.30
  • Repetitioner för jubileumsoperan Lisbeta inleds den 14 juni i Alandica
  • Premiär på ”Lisbeta en trollkona skall du icke låta leva” den 15 juli kl. 19.00, föreställningar också den 16 och 17 juli.
  • Stråkkurs i ensemblespel för barn och unga i åldern 7 till 18 år i Ålands folkhögskola den 2-7 augusti. Zaida Ponthin fungerar som kurskordinator
  • ”På egna ben ” Katrina kammarmusik 10-14 augusti med Cecilia Zilliacus som konstnärlig ledare
  • Topelius liv och sånger 21.11.21 en presentation av Rosi Djupsund samt allsång

Programmet för år 2021 kan givetvis påverkas av pandemin beroende på utvecklingen av virusets spridning. I föreningen utgår vi från att vaccinet ska leda till mindre restriktioner under vårens lopp vilket talar för att det ska vara möjligt att genomföra 2021 år verksamhet som planerat.

/Barbro Sundback