Biljetter

Normalpris per föreställning är 35 euro och för medlemmar 30 euro, studerande 10 euro. Biljetter köps från Bio Savoys biljettkassa. Biljettreservationer och förhandsbokning av pausservering på tel. 040 486 8800 (Bio Savoy).

För 150 euro kan du köpa en abonnemangsbiljett. Kortet berättigar till sex operor á 25 euro. Du väljer själv vilka sex du vill se av sju valbara. Kortet är inte personligt utan någon annan kan utnyttja din biljett om du inte kan gå. Ring Britt-Marie Lundberg 0467 052 9319 om du vill köpa abonnemangsbiljett.