Mästarkurser 2020

KLASSISK MUSIK & FOLKMUSIK

 

MÄSTARKURSER I KLASSISK MUSIK / KLASSINEN MUSIIKIN MESTARIKURSSIT / MASTER CLASSES IN CLASSICAL MUSIC  11-14.8 2020

Cecilia Zilliacus (violin & kammarmusik / viulu ja kamarimusiikkia / violin & chamber music)
Kati Raitinen (cello & kammarmusik / sello ja kamarimusiikkia / cello & chamber music)
Anna Laakso (piano & kammarmusik / piano ja kamarimusiikkia / piano & chamber music)
Janne Rättyä (ackordeon / harmonikka / accordion)

SOLOSPEL & KAMMARMUSIK

Mästarkurserna hålls på Ålands musikinstitut, ca 10 minuters promenad från Mariehamns centrum. Till kurserna hör tre lektioner ensemble- eller enskild undervisning. Dessutom har medverkande möjlighet att uppträda på mästarkursens konsert fredagen den 14 augusti. Konserten är en del av programmet för Katrina kammarmusik 2020.
Kursavgift 270 euro/solo, 310 euro/duo, 350 euro/trio, 390 euro/kvartett. Inträde till Katrina kammarmusiks konserter ingår, förutsatt att lediga platser finns. Lunch och middag ingår undervisningsdagarna.
Resor & logi: www.visitaland.com
Anmälan senast 24.5.2020 till info@katrina.ax. I anmälan anges namn, instrument/ensemble, kort om lärare/skolor, verk som önskas spelas på lektioner och konsert samt kontaktuppgifter.

YKSINSOITTO & KAMARIMUSIIKKI

Mestarikurssit pidetään Ahvenanmaan musiikkiopistolla, noin 10 minuutin kävelyn päässä Maarianhaminan keskuksesta. Kursseihin kuuluu yksityis- tai ensembleopetusta kolme oppituntia. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus esiintyä mestarikurssikonsertissa perjantaina 14.8.2020.
Kurssimaksu on 270 €/soolo, 310 €/duo, 350 €/trio, 390 €/kvartetti ja se sisältää opetuksen lisäksi sisäänpääsyn musiikkijuhlien kaikkiin konsertteihin, mikäli vapaita paikkoja vain on jäljellä. Hintaan sisältyy myös lounas ja illallinen opetuspäivinä.
Matkat ja majoitus: www.visitaland.com
Ilmoittautuminen viimeistään 24.5.2020 osoitteeseen info@katrina.ax. Ilmoita nimi, instrumentti/ensemble, lyhyesti opettajiasta/koulujasta, kappaleet jotka haluat soittaa tunneissa ja konsertissa, ja yhteystiedot.

SOLO & CHAMBER MUSIC

The master classes will take place at the Ålands Institute of Music, approximately a 10 minutes walking distance from Mariehamn city center. The master classes include three lessons of ensemble or one-to-one tuition. In addition to that, the students have the opportunity to perform at the master class concert on Friday August 14th. The concert is a part of the programme for the Katrina Chamber Music Festival 2020.
The fee, 270 €/solo, 310 €/duo, 350 €/trio, 390 €/quartet, includes three lessons, free admission to the concerts (if there are free seats), lunch and dinner on days of tuition.
Travels and accommodation: www.visitaland.com
Applications should be sent by May 24th 2020 to info@katrina.ax. Please state your name, instrument/ensemble, briefly about teachers/schools, pieces to play at lessons and the concert, and contact information.

 

WORKSHOP I FOLKMUSIK / KANSANMUSIIKIN WORKSHOP / FOLK MUSIC WORKSHOP  14.8 2020

Emilia Amper (nyckelharpa / avainviulu / keyed fiddle)

Ålands Musikinstitut kl. 10.30-14.30 med konsert kl. 15.00. För blandade instrument.
Emilia lär ut några svenska folkmusiklåtar. Låtarna används som utgångspunkt för en djupdykning i rytm, frasering och dynamik för att få fram uttrycksfullhet och sväng i spelet. Workshopen tittar på typiska stildrag inom svensk folkmusik och går igenom olika traditioner och sväng och deras geografiska spridning.
Alla från glada amatörer till professionella musiker är välkomna. Du ska klara av att lära dig enkla melodier på gehör. Ta gärna med något att spela in med!
Dagen avslutas med att workshopen deltar i Katrina Kammarmusiks mästarkurskonsert kl. 15.00, som är en del av festivalprogrammet.
Kursavgift 50 €
Anmälan senast 28.6.2020 till info@katrina.ax. I anmälan anges namn, instrument och kontaktuppgifter.

Ruotsalainen kansanmusiikki opettaja Emilia Amperin kanssa. Kaikille soittimille ja muusikoille. Workshop klo. 10.30-14.30, mestarikurssikonsertti klo. 15.00.
Kurssimaksu: 50 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 28.6.2020 osoitteeseen info@katrina.ax. Ilmoita nimi, instrumentti ja yhteystiedot.