Katrina kammarmusik 10-14 augusti 2021

Cecilia Zilliacus

”PÅ EGNA BEN”

Konstnärlig ledare: Cecilia Zilliacus

För 100 år sedan, i juni 1921, fattade NF (Nationernas Förbund) ett avgörande beslut om Ålands ställning - något som tillsammans med Ålandskonventionen och andra överenskommelser skulle komma att göra öriket unikt i världen med självstyrelse, neutralitet och demilitarisering. Många områden med drömmar om självstyre har studerat Åland som ett gott exempel, inte minst med tanke på att hela processen fram till självstyre gick helt fredligt till.

Katrinafestivalen sommaren 2021 kommer att ta inspiration ur detta och innehålla musik från Åland liksom från andra självstyrelseområden, såsom Färöarna, Katalonien, Baskien, och Skottland.

Åland kom att tillhöra Finland, trots att det fanns stort folkligt stöd och många andra goda skäl för att öarna skulle tillfalla Sverige. Men allt gick inte dåligt för Sverige 1921 - de svenska kvinnorna fick äntligen utöva sin rösträtt och kunde därmed i större utsträckning än tidigare stå på egna ben!
Musik av kvinnliga tonsättare har de senaste åren haft sin självklara plats under Katrinafestivalen, och så även 2021!

Kulturföreningen Katrinas medgrundare och ordförande, Barbro Sundback, hyllas för såväl födelsedag som för sitt fantastiska arbete för festivalen, kulturen och hela Åland. Välkomna på “Barbros Kaffekvarn” med musikaliska pärlor!

2021 arrangeras även mästarkurser i solospel och kammarmusik i samarbete med Ålands musikinstitut. 

Varmt välkomna att på egen hand upptäcka ny och gammal musik, som i högsta grad står på egna ben, tillsammans med oss!

Rosi Djupsund

Verksamhetsledare
info@katrina.ax
Tel. +358 40 768 9980

Evelina Gottberg

Produktionsassistent och mästarkursansvarig

Emilia Eriksson

Scenansvarig