Kati Raitinen, cello

Kati Raitinen har etablerat sig som en av Sveriges mest framträdande musiker. Förutom sin tjänst som solocellist i Kungliga Hovkapellet driver hon tillsammans med stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen kammarmusikserien ”Äntligen måndag” i Stockholms konserthus. Raitinen framträder regelbundet på festivaler runt om i världen och har gjort otaliga inspelningar för radio och TV, varav den senaste, De sju dödssynderna av Johan Ullén, sändes på SVT 2013.

Hon har spelat som solist med de flesta svenska orkestrarna. Raitinen studerade i Helsingfors för professor Martti Rousi och i Stockholm för professor Frans Helmerson.