Verksamhetsberättelse 2019

Kulturföreningen Katrina har förverkligat verksamhetsplanen för år 2019 enligt följande:

  • Ett omfattande jubileumsprogram för det 20. verksamhetsåret
  • Katrina kammarmusik med temat ”Livet är en schlager”
  • Opera i olika former

Styrelsen har hållit 11 möten och behandlat ca 110 ärenden. I medeltal har 7,7 styrelseledamöter varit närvarande vid mötena. Föreningens årsmöte hölls den 14 april i Ålands Musikinstitut.

Styrelsens sammansättning 2019
Barbro Sundback, ordförande
Patrik Komorowski, vice ordförande
Casper Wrede, sekreterare
Britt-Marie Lundberg, kassör
Per-Olof Böckelman
Yvonne Cronström
Gungerd Etzell
Gösta Helander
Ghita Nyström

Ersättare:
Barbro Koskinen
Therese Karlsson
Kjell Frisk

Verksamhetsgranskare: Margareta Flink, ersättare Sten Eriksson.

Verksamhetsledare: Rosi Djupsund

Årsmötet 14 april 2019
Vid årsmötet återvaldes föreningens ordförande och styrelse i sin helhet. Bokslutet för år 2018 visade ett överskott om 4 638,57 €. Överskottet används för att täcka tidigare års förluster. För att fira föreningens 20 åriga verksamhet godkände årsmötet en mera expansiv verksamhetsplan och budget jämfört med året innan. Efter årsmötet hölls en konsert med titeln ”Frauenliebe und leben” med sopranen Noora Karhuluoma och pianisten Ida Andersson. Konserten var en hyllning till pianisten och kompositören Clara Schumann.

Jubileumsprogrammet:

Historik
Genast i början av verksamhetsåret anlitades journalisten Helena Forsgård för att skriva föreningens historia. Styrelsen fungerade som referensgrupp. Arbetet resulterade i en lättsam och bildrik skildring av föreningens verksamhet sedan starten år 1999. Historiken släpptes den 2 december i samband med en jubileumsfest i Mariehamns stadsbibliotek.

Alla mina fiender
Den 8-10 mars uppfördes ”Alla mina fiender” en musikalisk komedi med sopranen Therese Karlsson. Dessutom medverkade Patrik Komorowski (piano), Amanda Blomqvist (slagverk) och Terese Lien Evenstad (violin). Ida Kronholm svarade för regin. Föreställningen framfördes i Alandicas foajé. De tre föreställningar sågs av ca 650 personer.

Jubileumsresa 27-30.9 till Riga
Ett tjugotal personer deltog i en operaresa till Riga i Lettland. Den lettiska kompositören Amants Kalnins opera ”I play, I dance” stod på programmet vid besöket på operan i Riga. Under resan besöktes slottet Rundals Pils och slottsparken som var imponerande. Resan bjöd också på en lärorik sightseeing i Riga som har en rik arkitektur och spännande historia.

”Glada Änkan” från Kungliga operan i Stockholm och operasupé på Kvarter5
En inspelad version av Henrik Dorsins succéuppsättning visades i Bio Savoy den 9 november kl.16.00. Därefter kunde man gå på operasupé på Kvarter5. Glada Änkan drog 130 besökare och 20 personer åt supé tillsammans efter föreställningen.   

Sally Salminen – livet och litteraturen
Utgående från fil.dr. Ulrika Gustafssons biografi ”Min ljusa stad” diskuterade en sakkunnigpanel Sally Salminens liv och litterära verk i Stadsbiblioteket den 10 november. I panelen satt Ulrika Gustafsson, Laura Ruohonen, Eva Johansson och Stig Wennström. Katarina Gäddnäs fungerade som moderator för diskussionen. Publikintresset var stort och 120 personer var närvarande. Evenemanget var ett samarbete mellan Kulturföreningen Katrina, ABF-Åland och Mariehamns stadsbibliotek.

Jubileumsfest i Stadsbiblioteket den 2 december
Festen hölls i Mariehamns stadsbibliotek och programmet innehöll en del nostalgi och tillbakablickande. Historiken släpptes och alla som var på plats fick ett exemplar. Lillemor Grüssner läste några avsnitt ur Sally Salminens ”Katrina”. Therese Karlsson sjöng till ackompanjemang av Patrik Komorowski och Cecilia Zilliacus spelade violin. Ida Kronholm var konferencier och intervjuade verksamhetsledaren Rosi Djupsund.

Det planerade evenemanget ”Hur härligt sången klingar” sköts fram till år 2020. Framförandet av kammarversionen av musikteatern Katrina genomfördes inte eftersom de medverkande artisterna inte kunde frigöra tillräckligt med gemensam tid för projektet. Över lag kan man konstatera att jubileumsårets program var variationsrikt och uppskattat eftersom så många (ca 1000 personer) deltog i de olika programpunkterna.

Katrina kammarmusik ”Livet är en schlager” 6-10 augusti
Konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus hade valt temat ”Livet är en Schlager” för att fira den tjugonde kammarmusikfestivalen. Schlager är inte det ord man kanske främst förknippar med kammarmusik, men årets festival ville visa på ”schlagers” genom alla tider - från madrigaler och operaslagdängor till dagens Eurovision. En av Sveriges verkliga ”Grandes Dames” i genren, Lill Lindfors framförde sina och andras hitlåtar tillsammans med gitarristen Mats Bergström och cellisten Svante Henryson och med Cecilia Zilliacus som 'gästartist'. Konserten hölls i Alandicas foajé och drog en stor och entusiastisk publik.

”Hitlåtar” från tidigare Katrinafestivaler var också en stor del av festivalveckan.

  • Temperakvartetten, med tidigare konstnärliga ledaren Tiila Kangas, kom för ett kärt återbesök och framförde bl.a. PH Nordgrens stråkkvartett nr 10 i Finströms kyrka – den konsertplats som blivit en absolut favoritplats för kvartetten.
  • Magnus Lindgren (saxofon, flöjt, klarinett), Mats Bergström (gitarr) och Svante Henryson (cello) genomförde en välbesökt konsert i Ålands konstmuseum.
  • Sopranen Sofie Asplund medverkade i flera konserter – i St Görans kyrka, Kastelholms slott och Jomala kyrka - med både operaarior, romanser och musikallåtar.
  • Stockholm Chamber Brass blåste liv i såväl standardrepertoar för brasskvintett som i arrange-mang av pärlor för annan originalbesättning.
  • Pianisten och tonsättaren Johan Ullén förgyllde med sitt fenomenala pianospel och komponerade en schlager, speciellt för Katrina!
  • Festivalen avslutades med en Brunchkonsert - ”Schlager en slående historia” - dvs samtal om schlagerns historia från Monteverdi till Johnny Logan, blandat med musik som framfördes av festivalartisterna. Som ”schlagerexpert” medverkade David Lindström.
  • I samband med festivalen hölls även mästarkurser i kammarmusik, violin och trumpet, i samarbete med Ålands musikinstitut. Tatu Eskelinen fungerade som ackompanjatör.

Det okonventionella temat drog en stor publik. Flera konserter drog full salong och publiken tycktes njuta av både artister och musiken.

Katrina kammarmusik är ett koncept som fungerar; konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus och projektledaren Rosi Djupsund samarbetar väl och tillsammans med scenansvariga Cecilia Wickström och mästarkursansvariga Evelina Gottberg blev årets slutresultat att många av artisterna intygade att de hade stor behållning av att delta. De frivilligas insats samt det arbete som utförs med programboken och marknadsföringen är en förutsättning för att festivalen skall kunna genomföras. Det samma gäller samarbetet med Ålands musikinstitut. Tack vare märkbart ökade biljettintäkter lyckades festivalen även ekonomiskt över förväntan. 

Opera år 2019

Verksamhetsåret inleddes med en dokumentär om sopranen Maria Callas 10.1.19. Filmen visades i Bio Savoy och var ett samarbete mellan Filmklubben Chaplin och Kulturföreningen Katrina.(130 personer såg dokumentären)

En operaresa till Helsingfors arrangerades den 23-27.11 för att se opera Is efter Ulla-Lena Lundbergs roman med samma namn.

Metopera 2019
Säsongen inleddes med Carmen den 2 februari och Regementets dotter den 2 mars. Vårens två övriga operor Valkyrian och Karmelitsystrarna kunde inte visas eftersom myndigheterna stängde Bio Savoy  på grund av att nödutgångar saknades. Den 23 november visades Philip Glass opera ”Aknaten”. Föreställningarnas publikunderlag varierar rätt mycket. Med åren kan vi ändå säga att vi har en standardpublik på 50 till 100 personer per föreställning. Varje föreställning inleds med en presentation av operan. Presentationen, som rönt stor uppskattning, hålls av föreningens ordförande Barbro Sundback.

Lisbeta – för trolldom beryktad
Under året färdigställdes operans libretto av Carina Karlsson och Ida Kronholm. En workshop om librettot ordnades i Reykjavik 17-21.4. Ida Kronholm, Carina Karlsson. Karolina Einarsdottir, Anna-Maria Helsing och Barbro Sundback deltog. Workshopen finansierades med nordiska pengar. Den 30.11-1.12. hölls ett utvidgat produktionsmöte om operaprojektet i Mariehamn. Utöver ovan nämnda personer deltog Maria Antman och Matilda Karlström. Produktionsteamet besökte platsen där Lisbeta bodde, Kastelholms slott och Sunds kyrka.

Titeln på operan ändrades vid årets slut till ”Lisbeta – en trollkona ska du inte låta leva”. Det arbete som hittills har utförts har finansierats av Ålands landskapsregering, Svenska kulturfonden och Kulturkontakt Nord. Styrelsen har beslutat att det slutliga beslutet att satsa på operaprojektet tas av årsmötet år 2020.

Samarbetspartners
Styrelsen har etablerat samarbete med Finska kammaroperan under ledning av Reetta Ristimäki och operaprojektet ”In transit” som drivs av sopranen Ann-Christin Högnabba.

Medlemskap och samarbetsorganisationer
Kulturföreningen Katrina är medlem i Kammarmusikförbundet (Sverige).
Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i ABF-Åland.
Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i Visit Åland.
Kulturföreningen Katrina har ett samarbetsavtal med Ålands musikinstitut.
Kulturföreningen Katrina har ett sponsoravtal med Viking line.
Kulturföreningen Katrina och Sveriges generalkonsulat samarbetar under Katrina kammarmusik.

Information och medlemmar
Föreningen har en medlemskår på drygt 400 medlemmar. Bland våra medlemmar finns ett trettiotal personer som utför frivilliga insatser som är av stor betydelse för föreningens verksamheter. Under året fick medlemmarna fem Katrinanytt som informerar om föreningens aktuella aktiviteter. Föreningen har en hemsida som uppdateras kontinuerligt www.katrina.ax Aktiviteter publiceras också på facebook och media informerar aktivt om föreningens verksamheter.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under de senaste åren förbättras. Resultatet för år 2019 uppvisar ett överskott på 9 626,61 € - främst tack vare märkbart ökade biljettintäkter från Katrina kammarmusik. Det goda resultatet bidrar till att minska föreningens ackumulerade förlust. Ökade inkomster i kombination med bättre kontroll över utgifterna ligger till grund för det goda resultatet. En systematisk ansökningspolitik till olika beviljande instanser samt några värdefulla privata donationer har också bidragit till att föreningens ekonomi ser allt bättre ut. Varje projekt bör vara finansierat innan det godkänns av styrelsen. Det gångna årets bokslut vittnar om detta.

 

Kulturföreningen Katrina
Styrelsens godkännande 4.5.20