Styrelse & funktionärer

Styrelse

Barbro Sundback, ordförande

Patrik Komorowski, vice ordförande

Casper Wrede, sekreterare

Britt-Marie Lundberg, kassör

Pehr-Olof Böckelman

Yvonne Cronström

Gungerd Etzell

Gösta Helander

Ghita Nyström

Barbro Koskinen, ersättare

Mona Karlsson, ersättare

Fred Wegelius, ersättare

Verksamhetsledare
Rosi Djupsund

Barbro Sundback

Styrelseordförande
barbrosundback@gmail.com
Tel. +358 40 518 2930

Rosi Djupsund

Verksamhetsledare
info@katrina.ax
Tel. +358 40 768 9980