Föreningen

 

Kulturföreningen Katrina arrangerar konserter och andra musikevenemang. Föreningen inledde sin verksamhet år 2000 med att sätta upp musikteatern Katrina. Kulturföreningen vill främja professionalismen i det åländska musiklivet. För att nå detta höga ideal ordnar föreningen hellre färre än flera konserter. Kulturföreningen Katrina och Katrina kammarmusik har fått sitt namn efter Sally Salminens roman om Katrina.

  • Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet. Under år 2017 förverkligas detta på följande sätt:
  • Violinisten Cecilia Zilliacus är konstnärlig ledare för Katrina kammarmusik som hålls den första veckan i augusti och som har ett tema med namnet ”Variationer”.
  • Årets storsatsning ”Figaro 1917”uppförs den 18-21.8 med anledning av att Finland firar 100 år som självständig stat. Det åländska operaundret lanseras som en profil för det åländska kulturlivet.
  • Digitala-livesändningarna från Metropolitan visas av föreningen i Filmhuset Bio Savoy från oktober månad.
  • Under lågsäsong arrangeras konserter med åländska och professionella artister från våra grannländer 

I styrelsen för Kulturföreningen Katrina ingår Barbro Sundback (odförande), Casper Wrede (viceordförande), Folke Ingman (sekreterare), Britt-Marie Lundberg (kassör), Patrik Komorowski, Yvonne Cronström, Gösta Helander, Gungerd Etzell och Ghita Nyström. Ersättare är Barbro Koskinen, Therese Karlsson och Kjell Frisk.
Rosi Djupsund är föreningens verksamhetsledare.

Läs mer om föreningen i verksamhetsplanen för 2017.

 

Årsmötet 26 april 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Verksamheten genomfördes i stort enligt verksamhetsplanen. Föreningens huvudmålsättningar uppfylldes. Under året tillämpades  föreningens nya stadgar för första gången. Årsmötet har ersatt de tidigare höst- och vårmötena.

Katrina kammarmusik
Katrina kammarmusik genomfördes den 2-6 augusti under ledning av Cecilia Zilliacus. Frankrike var tema för festivalen och Fredrik Hedelin årets tonsättare. Nytt för året var mästarkurserna som fick en god uppslutning och uppskattades av deltagarna. Programmet genomfördes som planerat och mottogs med entusiasm av publiken och recensenterna. Brunchkonserten med samtal om musik och filosofi drog en stor publik. Konsertstrukturen har ytterligare utvecklats och har nu funnit en bra form och struktur. De anställda funktionärerna och de frivilliga gjorde stora insatser för förverkligandet av årets Katrina kammarmusik.

Magnus-Maria på turné
Kulturföreningens opera Magnus-Maria framfördes för tredje året i rad. Den 26 och 27 november framfördes två föreställningar av Magnus-Maria på Stadsteatern i Stockholm. Den tredje december gavs föreställningen på Nationaloperan i Helsingfors. Båda föreställningarna uppmärksammades i media och fick goda omdömen. Under året tilldelades Magnus-Maria isländska statens musikpris och operan nominerades till Nordiska rådets musikpris för år 2016. En videoföreställning av Magnus-Maria finns utlagd på Youtube. Inspelningen är gjord av Islands statliga bolag för radio och tv.

Figaro1917
Styrelsen beslöt inleda ett stort jubileumsprojekt kallat ”Figaro1917”. Målet med projektet är att uppmärksamma Finland 100 år genom en storsatsning på åländska operasångare. Projektet godkändes vid föreningens årsmöte den 21 april. Arbetet inleddes omedelbart och Ålands kulturdelegation beviljade ett bidrag för att få igång projektet. Vid årsskiftet var redan en stor del av produktionen igång och intresset för satsningen var positiv.

Metopera
Metföreställningarna visades i Bio Savoy. Under året visades Turandot, Manon Lescaut, Madame Butterfly, Tristan och Isolde, Don Giovanni och L´amour de loin. Publikunderlaget växer lite för varje år. I genomsnitt ser ca 100 personer en föreställning. Ett stort publikbortfall drabbade ändå Saariahos opera L´amour de loin.

Konserter
Några solokonserter genomfördes inte under året, framför allt på grund av föreningens engagemang i flera stora projekt.

Styrelsens arbete
Styrelsen höll 10 sammanträden under året. Årsmöte hölls 24 april för första gången enligt de nya stadgarna. Styrelsen har publicerat en ny hemsida för www.katrina.ax. Under året informerades medlemmarna om verksamheten bland annat genom fyra Katrinanytt.
Lokala och utomåländska medier har också informerat om föreningens verksamhet.
Martin Nilsson har representerat Kulturföreningen i ABF-Ålands styrelse. Föreningen har avtalat om samarbete med Ålands musikinstitut, Viking line och Bio Savoy. Föreningen har sitt kansli i GE-villans kontorsutrymme på Norra Esplanadgatan 5 i Mariehamn.
Hyresvärd år Ålands landskapsregering.
Styrelsens sammansättning: Barbro Sundback, ordförande, Sten Eriksson, viceordförande, Folke Ingman, sekreterare, Britt-Marie Lundberg, kassör, Patrik Komorowski, Jan Emanuelsson, Rose-Marie Lampi, Yvonne Cronström, medlemmar. Ersättare: Barbro Koskinen, Kjell Frisk, Therese Karlsson

Administration och ekonomi
Rosi Djupsund har arbetet som verksamhetsledare/producent och Zaida Ponthin som produktionsassistent. Cecilia Wickström var högskolepraktikant under sommarmånaderna med särskilt fokus på Katrina kammarmusik. Ekonomin har av flera orsaker varit ansträngd på grund av de stora projekt föreningen satsat på.

Medlemmar och frivilliga
Föreningens medlemsantal ligger stadigt runt 500. Nya medlemmar kommer till ungefär i samma takt som gamla försvinner. Antalet personer som under året deltagit i Katrinas evenemang är ca 3000. Frivilliga som på olika sätt bidragit till förverkligandet av planerad verksamhet är fortsättningsvis relativt många. Om man beaktar alla våra evenemang uppgår antalet till ca 50 frivilliga.

Sammanfattning
Året har varit fyllt med evenemang. Katrina kammarmusik och Magnus-Maria är stora evenemang för en så liten organisation som Kulturföreningen Katrina. Metoperan fungerar relativt effektivt efter flytten till Bio Savoy och antalet solokonserter har hållits nere i brist på resurser. Styrelsen har varit ansvarsfull och mötena effektiva. Likaså har många frivilliga bidragit till den omfattande verksamheten som skötts av en kompetent ledning. Ett år som ytterligare stärkt Kulturföreningen Katrinas brand som en viktig kulturproducent som levererar musik på en hög kvalitativ nivå.