Föreningen

 

Kulturföreningen Katrina arrangerar konserter och andra musikevenemang. Föreningen inledde sin verksamhet år 2000 med att sätta upp musikteatern Katrina. Kulturföreningen vill främja professionalismen i det åländska musiklivet. För att nå detta höga ideal ordnar föreningen hellre färre än flera konserter. Kulturföreningen Katrina och Katrina kammarmusik har fått sitt namn efter Sally Salminens roman om Katrina.

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet. Under år 2020 förverkligas detta på följande sätt:

Katrina kammarmusik genomförs den 11-15 augusti med violinisten Cecilia Zilliacus som konstnärlig ledare.

Återutsändning av operor från Metropolitan visas av föreningen i Filmhuset Bio Savoy. Också andra produktioner kan komma i fråga.

Operaprojektet i anledning av Ålands självstyrelses 100 årsjubileum 2021 kommer att ta en stor del av tiden i anspråk.

Enstaka konserter och andra evenemang

I styrelsen för Kulturföreningen Katrina ingår Barbro Sundback (ordförande), Patrik Komorowski (viceordförande), Casper Wrede (sekreterare), Britt-Marie Lundberg (kassör), Pehr-Olof Böckelman, Yvonne Cronström, Gungerd Etzell, Gösta Helander och Ghita Nyström. Ersättare är Barbro Koskinen, Mona Karlsson och Fred Wegelius.
Rosi Djupsund är föreningens verksamhetsledare.

Läs mer om föreningen i verksamhetsplanen för 2020.