Föreningen

 

Kulturföreningen Katrina arrangerar konserter och andra musikevenemang. Föreningen inledde sin verksamhet år 2000 med att sätta upp musikteatern Katrina. Kulturföreningen vill främja professionalismen i det åländska musiklivet. För att nå detta höga ideal ordnar föreningen hellre färre än flera konserter. Kulturföreningen Katrina och Katrina kammarmusik har fått sitt namn efter Sally Salminens roman om Katrina.

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet. 

Kulturföreningen Katrinas styrelse har den 11 januari 2021 beslutat att för årsmötet, som hålls den 15 april, föreslå att följande aktiviteter genomförs år 2021:

 • En kulturresa till Helsingfors 3-7 mars. I resan ingår opera, balett. Konst och ett författarbesök. Evenemanget arrageras i samarbete med Axtours.
 • Tosca- metoperaföreställning den 27 mars i Bio Savoy kl.19.00 med introduktion kl.18.30.
 • Premiär på ”Lisbeta en trollkona skall du icke låta leva” den 15 juli kl. 19.00, föreställningar också den 16 och 17 juli.
 • Stråkkurs i ensemblespel för barn och unga i åldern 7 till 18 år i Ålands folkhögskola den 2-7 augusti. Zaida Ponthin fungerar som kurskoordinator.
 • ”På egna ben ” Katrina kammarmusik 10-14 augusti med Cecilia Zilliacus som konstnärlig ledare.
 • Topelius liv och sånger 21.11.21 en presentation av Rosi Djupsund samt allsång.

Programmet för år 2021 kan givetvis påverkas av pandemin beroende på utvecklingen av virusets spridning. I föreningen utgår vi från att vaccinet ska leda till mindre restriktioner under vårens lopp vilket talar för att det ska vara möjligt att genomföra 2021 år verksamhet som planerat.

I styrelsen för Kulturföreningen Katrina ingår Barbro Sundback (ordförande), Patrik Komorowski (viceordförande), Casper Wrede (sekreterare), Britt-Marie Lundberg (kassör), Pehr-Olof Böckelman, Yvonne Cronström, Gungerd Etzell, Gösta Helander och Ghita Nyström. Ersättare är Barbro Koskinen, Mona Karlsson och Fred Wegelius.

Rosi Djupsund är föreningens verksamhetsledare.

 

Läs mer om föreningen i verksamhetsplanen för 2020.

 

 

 

Musik ska ljuda också detta år

Under pandemiåret 2020 genomförde Kulturföreningen Katrina 11 evenemang och 1270 personer besökte föreningens tillställningar. Verksamheterna lades om och anpassades till de begränsningar som myndigheterna utfärdade för allmänna tillställningar. Särskilt värdefull att nämna i detta sammanhang är höstens två evenemang, Sture Isacssons minneskonsert i St. Mikaelskyrkan i Finström och dirigentkursen med Anna-Maria Helsing i Ålands musikinstitut. Båda evenemangen var nyskapande och väckte stort gensvar både hos publiken och de deltagande artisterna. Fantastiskt var också att Katrina kammarmusik kunde genomföras trots pandemin - med artister både från Sverige, Norge och Finland!

 

Årets verksamheter

Kulturföreningen Katrinas styrelse har den 11 januari1 2021 beslutat att genomföra följande aktiviteter för år 2021:

 • En kulturresa till Helsingfors 3-7 mars. I resan ingår opera, balett. Konst och ett författarbesök. Evenemanget arrageras i samarbete med Axtours.
 • Tosca- metoperaföreställning den 27 mars i Bio Savoy kl.19.00 med introduktion kl.18.30
 • Repetitioner för jubileumsoperan Lisbeta inleds den 14 juni i Alandica
 • Premiär på ”Lisbeta en trollkona skall du icke låta leva” den 15 juli kl. 19.00, föreställningar också den 16 och 17 juli.
 • Stråkkurs i ensemblespel för barn och unga i åldern 7 till 18 år i Ålands folkhögskola den 2-7 augusti. Zaida Ponthin fungerar som kurskordinator
 • ”På egna ben ” Katrina kammarmusik 10-14 augusti med Cecilia Zilliacus som konstnärlig ledare
 • Topelius liv och sånger 21.11.21 en presentation av Rosi Djupsund samt allsång

Programmet för år 2021 kan givetvis påverkas av pandemin beroende på utvecklingen av virusets spridning. I föreningen utgår vi från att vaccinet ska leda till mindre restriktioner under vårens lopp vilket talar för att det ska vara möjligt att genomföra 2021 år verksamhet som planerat.