Tack

Vi tackar alla våra bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners.

Ålands landskapsregering, Ålands kulturdelegation, Mariehamns stad, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden för Sverige–Finland, Suomen Kulttuurirahasto, Nordens institut på Åland, Otto A Malms donationsfond, Fredrik Pacius minnesfond vid Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands penningautomatförening, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Ålandsbanken, Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, Viking line, Varuboden, Subsea Åland, Alandia kultur&kongress, Hotell Arkipelag, Ålands musikinstitut, Mariehamns församling, Rebeckalägret nr 6 Maria nycklar, Förbundet Ålands sjödagar, Orkla Confectionare & Snacks, Finland100 kommittén, åländska medier, frivilligarbetare, lägenhetsuthyrare samt privatpersoner som generöst bidragit till förverkligandet av Figaro1917.

Ett stort tack också till alla artister och övriga medverkande som med ett outtröttligt engagemang och osjälviskt arbete ansträngt sig till det ytterst för att förverkliga projektet Figaro1917 som en del i firandet av Finlands självständighets och Ålandsrörelsens hundraårsminne.