Årsmöte och program den 26 april

Årsmöte och program den 26 april

Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar den 26 april kl. 18.00 i Matrossalen, Hotell Arkipelag. Föreläsning direkt efter mötet, kl. 19.00.

”Hemisfärernas musik – en kort exposé över hur musik hanteras i hjärnan”
Jan Fagius, läkare och docent i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar sina tankar och forskningsrön om hjärnans arbete när vi lyssnar på och gör musik. Efter föreläsningen kan man köpa Fagius bok Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan. Föreläsningen ordnas i samarbete med Ålands neurologiska förening och ABF-Åland. Kaffeservering!