Anna Petrini (blockflöjt)

Anna Petrini är etablerad som musiker inom både nutida och tidig musik. Hon framträder internationellt som solist och kammarmusiker och bjuds regelbundet in till festivaler som Warsaw Autumn, Huddersfield Contemporary Music Festival, ISCM World New Music Days, Stockholm Early Music Festival, Båstads kammarmusikfestival och Journée GRAME. År 2015 bjöds Petrini in för att framträda i Berlin Filharmonins kammarmusiksal som en del i den prestigefyllda konsertserien Debüt im Deutsch- landradio Kultur.

Med målsättningen att berika repertoaren för blockflöjt ägnar Anna mycket tid åt projekt inom ny musik. Hon samarbetar med tonsättare och har beställt och uruppfört verk av bl.a. Pierre Jodlowski, Simon Steen Andersen, Kent Olofsson, Malin Bång, Leilei Tian, Oscar Bianchi, Per Mårtensson, Hanna Hartman, Dominik Karski, Jesper Nordin och Timothy McCormack. Utöver flera priser från Svenska Konstnärsnämnden och Musikaliska Akademien, vann hon tillsammans med ensemblen La Soave Melodia år 2004 pris i Van Wassenaer-tävlingen för tidig musik i Nederländerna och med ensemblen Trio Stravaganti vann hon år 2007 första pris i den svenska tävlingen Ung & Lovande. År 2018 mottog hon Svenska Tonsättarföreningens Interpretpris.

Anna har gett mästarkurser och workshopar vid Sibelius-Akademin, University of California, Davis och Royal Northern College of Music. Hon avlade sin Master’s-examen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Med hjälp av stipendier från Musikaliska Akademien studerade hon vidare vid Amsterdams konservatorium.

Anna är medlem i tankesmedjan ”Unga tankar om musik”.

http://www.annapetrini.com/