Anna-Maria Helsing i Kuriren 15.1.2021

Dirigenten Anna-Maria Helsing har Europa som arbetsfält - så skriver den finlandssvenska tidningen Kuriren i ett reportage 15.1.2021.

Anna-Maria är aktuell som dirigent för Kulturföreningen Katrinas opera Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva som har premiär 15.7.2021 på Åland. Hon har även dirigerat våra operor Figaro1917 och Magnus-Maria som väckte stort intresse. Hon har även hållit en uppskattad dirigentkurs på Åland under hösten 2020.